Javna rasprava o Predlogu programa zaštite vazduha u Republici Srbiji za period od 2022. do 2030. godine sa Akcionim planom

Ministarstvo zaštite životne sredine  organizovaće Javnu raspravu o Predlogu programa u vidu prezentacije i konsultacija na stručnoj javnoj raspravi koja će se održati putem video konferencije 29. novembra 2021. godine sa početkom u 10:30 časova.

Tekst Predloga programa zaštite vazduha u Republici Srbiji za period od 2022. do 2030. godine sa Akcionim planom možete preuzeti ovde, a prateće Obrazloženje možete preuzeti ovde.

Predlozi, sugestije, inicijative i komentari dostavljaju se Ministarstvu zaštite životne sredine od 19. novembra do 8. decembra 2021. godine (kliknite na link).


Last updated: 8. Decembar 2021. 14:27