Čvrst otpad: Nabavka opreme za razvrstavanje otpada na izvoru

Ukratko

Upravljanje čvrstim otpadom i upravljanje otpadnim vodama predstavljaju veliki ekološki problem u Srbiji, pošto se samo 60% čvrstog komunalnog otpada prikuplja. Upravljanje otpadom sastoji se samo od sakupljanja i odlaganja otpada. Otvoreno odlaganje i ispuštanje u površinske vode je bila uobičajena praksa u seoskim predelima Srbije, uprkos strogim propisima o upravljanju čvrstim otpadom iz 2009. godine. Posledica toga je 164 službenih deponija i 4.400 nezvaničnih.

Sprovođenje zakona o zaštiti životne sredine je odgovornost opština, ali njima nedostaju resursi i obučeno osoblje za organizovano sakupljanje otpada, koje je loše ili nepostojeće u seoskim područjima. Objekti i usluge za upravljanje čvrstim otpadom su nedovoljno razvijeni. Obezbeđivanje kapaciteta za prikupljanje, transport i odlaganje otpada je glavni izazov upravljanja otpadom u opštinama.

Cilj ovog projekta je odvajanje materijala koji se mogu reciklirati od komunalnog i čvrstog otpada. Podrškom EU biće obezbeđena neophodna oprema, uključujući vozila za prikupljanje otpada, kontejnere i kante u četiri regije upravljanja otpadom – Duboko, Pirot, Srem – Mačva i Pančevo. Regije koje će biti podržane već su organizovale regionalne deponije u skladu sa zahtevima EU. Osim toga, neki od uključenih regiona se snabdevaju linijama za razvrstavanje kao u Dubokom. U Sremu-Mačvi su ugovorene i trenutno su u izgradnji. Svi regioni su ili planirali ili već obezbedili reciklažna dvorišta.


Projektom se unapređuju tehnički i organizacioni kapaciteti za razvrstavanje otpada na izvoru, što se trenutno ne radi. Saglasno tome, očekuje se da će se količina otpada koji može da se reciklira u 17 opština povećati a da će se količina deponovanog otpada smanjiti. To će pomoći Srbiji da postane čistija zemlja tako što će se poštovati standardi EU za upravljanje otpadom.Detaljne informacije

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/2017-040499.05-eu_support_to_the_environment_sector.pdf

Ilić i Nikolić (2016), “Benčmarking upravljanja otpadom: Slučaj Srbije”;
https://www.researchgate.net/publication/289685622_Waste_management_benchmarking_A_case_study_of_Serbia


Last updated: 6. Maj 2021. 16:32