Bolji uslovi za život interno raseljenih lica i povratnika na Zvezdari

O čemu se radi?

Unapredićemo uslove stanovanja za najmanje 45 porodica kroz dodelu paketa građevinskog materijala za završetak objekata u kojem žive.

Sa druge strane, pružićemo podršku u zapošljavanju kroz treninge za samozapošljavanje za najmanje 30 korisnika. Podelićemo ekonomske pakete pomoći u vidu alata i opreme za otvaranje ili proširenje sopstvenog biznisa za najmanje 10 korisnika i mentorsku podršku u biznisu za najmanje 20 korisnika.

Projekat će pomoći 45 porodica i 60 pojedinaca na samo jednoj opštini.

Merama za unapređenje stanovanja želimo da postignemo bolju socijalnu uključenost korisnika u lokalnu zajednicu i društvo uopšte. Merama za ekonomsko osnaživanje povećavamo konkurentnost na tržištu rada i n životni standard korisnika projekta. Time ćemo podići njihovo samopouzdanje i smanjiti njihovu zavisnost od socijalne i druge pomoći koju traže od države.

Last updated: 24. Jun 2022. 14:37