Dalje jačanje zaštite potrošača u Srbiji u novim tržišnim uslovima

Tvining projekat „Dalje jačanje zaštite potrošača u Srbiji u novim tržišnim uslovima“ finansira Evropska unija budžetom od 1,5 miliona evra.

Projekat pruža podršku institucijama relevantnim za zaštitu potrošača u Republici Srbiji u usklađivanju zakonodavstva u oblasti zaštite potrošača sa trenutnim zakonodavnim okvirom Evropske unije, jačanju kapaciteta za prekograničnu saradnju u sprovođenju zakonodavstva u oblasti zaštite potrošača, daljem razvoju vansudskog rešavanja sporova, unapređenju saradnje udruženja potrošača i lokalnih samouprava i jačanju svesti potrošača i trgovaca o novim izazovima koje nosi elektronska trgovina koja je u ekspanziji.


Tvining je pretpristupni instrument za izgradnju kapaciteta institucija uz podršku Evropske unije i zasniva se na partnerskoj saradnji između državnih administracija država članica i zemlje kandidata (korisnika). Cilj je jačanje administrativnih i profesionalnih kapaciteta korisnika, odnosno ispunjavanje obaveza u procesu pregovaranja o pristupanju Evropskoj uniji.

Projekat se sprovodi kroz partnerstvo Ministarstva ekonomije Slovačke Republike, Evropskog centra za potrošače Slovačke koji u projektu zastupa Regionalna razvojna agencija Senec-Pezinok, Kancelarije za konkurenciju i zaštitu potrošača Poljske, Fondacije za međunarodnu pravnu saradnju (IRZ) iz Nemačke i Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije kao glavnog korisnika. Ugovorno telo je Ministarstvo finansija, Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije.

Realizacija Projekta je otpočela u junu 2021. godine i trajaće dve godine.

Last updated: 18. Jul 2024. 11:52