EU i EBRD za energetsku efikasnost u Beogradu

Predstojeća obnova javnih zgrada u Beogradu podržana je bespovratnim sredstvima EU, biće realizovana u naredne četiri godine, u saradnji sa Gradom Beogradom i EBRD-em. Projektom je predviđena obnova Gradske biblioteke, Studentske poliklike i stacionara i Gradski zavod za hitnu medicinsku pomoć.

Last updated: 4. Oktobar 2022. 23:15