EU i EBRD za energetsku efikasnost u Beogradu

 Prema Evropskom institutu za energetske performanse zgrada (2019), 97% postojećeg fonda zgrada u Evropi je neefikasno. Otprilike 36% emisija CO2 i 40% potrošnje energije potiče iz sektora zgradarstva u Evropi. Potražnja za energijom u sektoru zgrada predstavlja veliki izazov i za Srbiju. Više od 50% ukupnog fonda zgrada u Srbiji starije je od 50 godina.

Procenjuje se da sektor zgrada troši oko 34% ukupne finalne potrošnje energije, od čega je stambeni sektor koristio oko 70%, poslovne zgrade 18%, a javne zgrade 12%. Najveći potencijal za uštedu energije procenjen je u javnim zgradama i iznosi 35–40%. Grad Beograd kao prestonica Srbije sa najvećim brojem stanovnika, najvećim stambenim fondom i najvećom koncentracijom javnih zgrada, najviše pati od niskih energetskih performanski zgrada. Iako u Beogradu postoji veliki broj zgrada sa velikom potrošnjom energije, postoji mogućnost da se ona smanji ulaganjem u renoviranje takvih zgrada. Grad Beograd je posvećen sistematskom rešavanju urbanih ekoloških izazova.

Grad se pridružio dvema važnim regionalnim ekološkim inicijativama, odnosno Sporazumu gradonačelnika i Programu zelenih gradova EBRD-a. EU podržava ove napore grada. Štaviše, sredstvima IPA granta, EU podržava renoviranje javnih zgrada u Beogradu koje imaju značajne gubitke energije i veliki potencijal za mnogo bolje energetske performanse.

EU i EBRD udružile su snage kako bi podržale grad Beogradu u renoviranju četiri zgrade u Beogradu. EU je obezbedila bespovratna sredstva u iznosu od 11 miliona evra, dok EBRD daje zajam od 5 miliona evra gradu Beogradu za poboljšanje energetskih performansi sledećih zgrada:

-Gradska biblioteka, lokacija: ugao ulice Zmaj Jovine i Obilićevog venca, Beograd. Godina izgradnje: 1922. Ukupna površina: 2 950 m2. Trenutni energetski razred: E, G.

Nakon renoviranja Gradska biblioteka će dobiti: Uštedu finalne energije od 86% Uštedu primarne energije od 32% Smanjenje emisije CO2 od 60% Energetski razred: C, D

-Studentska poliklinika, lokacija: Krunska 59, Beograd. Godina izgradnje: 1923/24. Ukupna površina zgrade: 2 858 m2. Trenutni energetski razred: D

Nakon renoviranja Studentska poliklinika će dobiti: Uštedu finalne energije od 79% Uštedu primarne energije od 60% Smanjenje emisije CO2 za 74% Energetski razred: B

-Studentski opšti stacionar, lokacija: Prote Mateje 29, Beograd. Godina izgradnje: početak 20. veka. Ukupna površina zgrade: 2 539 m2. Trenutni energetski razred: C.

Nakon renoviranja Studentski opšti stacionar će dobiti: Uštedu finalne energije od 46% Uštedu primarne energije od 40% Smanjenje emisije CO2 od 41% Energetski razred: A

-Zavod za hitnu medicinsku pomoć grada Beograda, lokacija: Franše d'Eperea 5, Beograd. Godina izgradnje: 1957. Ukupna površina zgrade: 3 624 m2. Trenutni energetski razred: C.

Zavod za hitnu medicinsku pomoć sastoji se od tri bloka:
- Blok A – garaža sa tehničkim uređajima (koja se trenutno ne greje)
- Blok B – Ambulanta, pozivni centar, administracija
- Blok C – radionice, restoran, administracija.

Nakon renoviranja Zavod za hitnu medicinsku pomoć grada Beograda će dobiti: Uštedu finalne energije od 49% Uštedu primerne energije od 16% Smanjenje emisije CO2 od 30% - Energetski razred: B

Detaljne informacije o projektu, ažurirane u martu 2024:
https://europa.rs/rekonstrukcija-gradskog-zavoda-za-hitnu-medinicku-pomoc-beograd/
https://europa.rs/beogradska-hitna-pomoc-uskoro-rekonstruisana-i-energetski-efikasna/

Pored renoviranja zgrada, ovaj projekat ima za cilj da podrži grad Beograd i relevantne resorne sekretarijate u uspostavljanju održivog mehanizma finansiranja dalje obnove stambenih i nestambenih zgrada u Beogradu. Takva tehnička podrška obezbeđuje izgradnju kapaciteta za gradsku upravu, stručnost o mehanizmima finansiranja i planiranju budućih investicija, razmenu iskustava i znanja sa državama članicama EU i kampanje za podizanje svesti za promovisanje prednosti energetske efikasnosti za životnu sredinu i privredu.

Last updated: 13. Jun 2024. 11:41