EU i EBRD za energetsku efikasnost u Srbiji

Ova akcija ima za cilj da se pozabavi nekim od identifikovanih ključnih klimatskih i ekoloških izazova izazvanih lošim stanjem javnih zgrada u Srbiji i zauzvrat promoviše usklađenost sa ciljevima i politikama EU. Akcija će imati za cilj detaljno renoviranje energetski intenzivnih javnih zgrada, što će doprineti naporima Vlade Srbije da poveća renoviranje zgrada usmereno na poboljšanje energetske efikasnosti. Aktivnosti su dizajnirane tako da uključuju i investicionu podršku i tehničku pomoć za pripremu projekata i/ili razvoj politika.

Cilj akcije je postizanje održivih ušteda energije od najmanje 50% (u proseku) i smanjenje emisije ugljenika od najmanje 40% kroz finansiranje mera energetske efikasnosti u odabranim javnim zgradama u Srbiji. To će doneti toplotni komfor u grejnoj sezoni i poboljšati ukupan komfor u zatvorenom prostoru, uslove rada i održivost u odabranim zgradama.

Uz dodatnih 4,5 miliona evra bespovratnih sredstava od EU i 4 miliona evra u vidu kredita EBRD-a, Srbija će do 2027. godine moći da rekonstruiše najmanje 5 000 m2.

Fokus projekta je na zgradama koje su u najlošijem stanju u sektoru obrazovanja i zdravstva, kao što su škole, vrtići, bolnice... Obezbeđena je i tehnička pomoć za podršku sprovođenju ulaganja i unapređenje administrativnih kapaciteta za širenje talasa renoviranja u Srbiji.

Evropska komisija je 10. oktobra 2020. godine usvojila „Ekonomski i investicioni plan za Zapadni Balkan“, kojim su utvrđene vodeće inicijative vezane za čistu energiju i prelazak sa uglja. Predlaže se ukupan budžet od 9 milijardi evra tokom perioda od 2021-2027. godine za sprovođenje Plana, od čega će veći deo biti usmeren na finansiranje renoviranja zgrada i dekarbonizaciju sektora grejanja i hlađenja.

Vodeći program 6 – Talas renoviranja

„Komisija predlaže da se „talas renoviranja EU“ proširi na Zapadni Balkan. Sektor zgrada čini preko 40% ukupne potrošnje energije na Zapadnom Balkanu. Renoviranje javnih i privatnih zgrada u skladu sa minimalnim standardima energetskih performansi može dati veoma značajan doprinos smanjenju emisije gasova sa efektom staklene bašte, poboljšanju životnog standarda građana, kao i njihovog zdravlja.Talas renoviranja zgrada sproveden uz pomoć Energetske zajednice pomoći će Zapadnom Balkanu u dekarbonizaciji javnog i privatnog fonda zgrada, sa snažnim fokusom na digitalizaciji i uzimajući u obzir energetsko siromaštvo. EU će, zajedno sa međunarodnim finansijskim institucijama, podržati napore partnera sa Zapadnog Balkana da utrostruče trenutnu stopu renoviranja i uštede energije u postojećim zgradama i postignu standard gotovo nulte potrošnje energije i emisija u novim zgradama.„

Last updated: 13. Jun 2024. 11:41