EU podrška Nacionaloj službi za zapošljavanje - direktni grant

Projekat "EU podrška Nacionalnoj službi za zapošljavanje" namenjen je teže zapošljivim licima sa evidencije NSZ.

Kroz direktni grant podržane su četiri mere aktivne politike zapošljavanja koje se sprovode i finansiraju kroz projekat: 

  1. Obuke na zahtev poslodav(a)ca,
  2. Subvencije za otvaranje novih radnih mesta,
  3. Subvencije za samozapošljavanje 
  4. Obuke za potrebe tržišta rada

Očekivani rezultati

  • Uključivanje najmanje 800 lica u obuke na zahtev poslodavaca;
  • Otvaranje najmanje 1000 novih radnih mesta na osnovu dodele subvencija za novo zapošljavanje;
  • Uključivanje najmanje 1050 lica u program samozapošljavanja;
  • Uključivanje najmanje 175 lica u obuke za potrebe tržišta rada.
Last updated: 25. Januar 2023. 12:50