EU za Srbiju - Podrška za bezbednije proizvode

Očekivani rezultati

Očekivani rezultati su unapređenje sprovođenja zakonskog okvira i primene harmonizovanih politika Evropske unije u oblasti slobodnog kretanja robe u Republici Srbiji.

Projekat će se odvijati kroz tehničku pomoć, radionice i aktivnosti podizanja svesti, savetodavne usluge i studijske posete. Sve aktivnosti će se sprovoditi sa visokom orijentacijom na izgradnju kapaciteta i prenos znanja i veština. 

Last updated: 26. Januar 2022. 15:57