EU za vidljivost i komuniciranje reforme javne uprave

Očekivani rezultati

  1. Sveobuhvatna komunikacija Reforme javne uprave i okvira dizanja svesti kroz implementaciju Strategije Reforme javne uprave Vlade Srbije;
  2. Sveobuhvatna kampanja dizanja svesti javnosti o pomoći Evropske unije Reformi javne uprave;
  3. Opremanje Ministarstva za javnu upravu i lokalnu samoupravu i Ministarstva finansija, kao i drugih relevantnih institucija, komunikacionim veštinama i tehnikama za komuniciranje ciljeva i rezultata Reforme javne uprave.Last updated: 13. Jun 2024. 11:41