Hidrotehnički i bagerski radovi na Kritičnim Sektorima na reci Dunav u Srbiji

O čemu se radi?

Potrebno je izvršiti hidrotehničke i bagerske radove na svim kritičnim tačkama duž plovnog toka Dunava u Srbiji. Hidrotehnički radovi se sastoje od:

  • neukorenjenog napera,
  • četiri praga 
  • tri ševrona.

Bagerski radovi će biti izvršeni na 5 kritičnih sektora.

Po završetku ovih radova plovni uslovi na Dunavu će biti u skladu sa nacionalnom politikom, preporukama Dunavske komisije i razvojnim planovima Evropske Unije u oblasti saobraćajnih sistema.  


Last updated: 22. Septembar 2023. 14:49