Izgradnja autoputa Niš-Merdare (deo Autoputa mira)

Izgradnja autoputa Niš-Merdare (deo Autoputa mira) će unaprediti socio-ekonomski razvoj čitavog regiona i doprineti bržem i bezbednijem kretanju roba i ljudi, te će poboljšati sigurnost snabdevanja i integraciju tržišta. Za izgradnju prve faze, od Niša do Pločnika (34 km), obezbeđeno je 40 miliona evra bespovratnih sredstava posredstvom Investicionog okvira za Zapadni Balkan, u kombinaciji sa 180 miliona evra kredita EIB-a i EBRD-a. Radovi su počeli početkom decembra 2021.

Last updated: 3. Februar 2023. 12:51