Podrška daljem razvoju interne finansijske kontrole u javnom sektoru (PIFC)

O čemu se radi? Zašto je PIFC tvining projekat bitan za Srbiju?

Partnerstvo dve državne administracije Francuske i Srbije će omogućiti razvoj interne finansijske kontrole u javnom sektoru u svim javnim ustanovama Republike Srbije. To je od izuzetne važnosti za reformu javne uprave i reformu javnih finansija u skladu sa prioritetima nacionalne PIFC Strategije 2017-2020, zahtevima Evrospke unije- Poglavlje 32 i međunarodnim standardima- INTOSAI, COSO 2013, IPPF IIA.

Sam termin i koncept PIFC sistema je razvila Evropska komisija sa ciljem da zemljama kandidatima i potencijalnim kandidatima za članstvo u EU pruži pomoć u razumevanju i primeni dobro razvijenih i efektivnih mera za kontrolu i upravljanje javnim finansijama.

PIFC, interna finansijska kontrola u javnom sektoru, predstavlja sveobuhvatan i inovativan pristup upravljanja u javnom sektoru. Ovaj pristup podrazumeva: 

  • instrumente za efikasno i efektivno upravljanje javnim resursima,
  • oblikovanje kulture upravljanja
  • transformaciju društva- „vrednost za novac"
PIFC Tvining projekat će omogućiti unapređenje i jačanje postojećih institucionalnih kapaciteta na polju upravljačke odgovornosti- sistem finansijskog upravljanja i kontrole i funkcionisanje nezavisne interne revizije- sistem IR.

Upravljačka odgovornost

Centralna jedinica za harmonizaciju je nadležna za razvoj metodologije interne kontrole i revizije. PIFC Tvining projekat će kroz razmenu stručnih znanja, iskustva i primera dobre prakse u javnom sektoru još ojačati ulogu ovog tela.

Centralna aktivnost projekta je implementacija upravljačke odgovornosti. Upravljačka odgovornost je kamen temeljac Reforme javne uprave i podrazumeva:

  • sistem delegiranja ovlašćenja
  • učinak
  • transparentne uloge i odgovornost organizacionih jedinica nadležnih za finansijske poslove

Pored Centralne jedinice za harmonizaciju Ministarstva Finansija koja je glavni korisnik projekta, PIFC tvining projektom će biti obuhvaćen širok spektar korisnika među kojima su ministarstva, vladine institucije, jedinice lokalne samouprave i drugi korisnici javnih sredstava.

Last updated: 13. Jun 2024. 11:41