Podrška Komisiji za kontrolu državne pomoći

Državna pomoć i privredni rast

Važan segment projekta je podizanje svesti učesnika u javnom sektoru i građana da integracija pravila o kontroli državne pomoći predstavlja sredstvo za dugoročno jačanje javnih finansija. Kvalitetno pružena državna pomoć u skladu sa pravilima je jedan od instrumenata privrednog i društvenog rasta.

U okviru projekta, biće organizovana obuka za sve 174 jedinice lokalne samouprave u oblasti državne pomoći sa najrelevantnijim ekspertima iz EU.

Državna pomoć i EU integracije

Projekat podržava napredak Srbije u procesu pristupanja Evropskoj uniji, posebno u delu koji se odnosi na pregovaračko poglavlje 8 (Politika konkurencije) tako što osigurava napredak u oblasti državne pomoći.

Last updated: 14. Oktobar 2021. 11:14