Podrška uspostavljanju sistema klasifikacije trupova u skladu sa Zajedničkom poljoprivrednom politikom EU


Ovaj projekat je nastavak tvining lajt projekta „Identifikacija neophodnih koraka u procesu uspostavljanja sistema klasiranja trupova prema zahtevima EU“, koji je dao preporuke za naredne korake u procesu uspostavljanja sistema klasiranja trupova u skladu sa EU. Projekat je obuhvatio pripremu tvining projekta koji će se sastojati iz zadataka u vezi s neophodnom obukom, kalibracijom opreme, implementacijom nacionalnog sistema podataka i identifikacijom klanica koje će biti uključene u sistem.

Opšti cilj projekta je usmeravanje proizvođača mesa ka zahtevima tržišta i potrošača, kao i poboljšanje kvaliteta proizvodnje mesa i transparentnosti tržišta mesa.

Tačnije, specifični cilj ovog projekta je jačanje kapaciteta Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (MPŠV) za uspostavljanje sistema zajedničke organizacije poljoprivrednih tržišta u oblasti klasiranja trupova koje će biti u potpunosti usklađeno sa propisima EU. Drugim rečima, projekat ima za cilj da pruži podršku MPŠV-u u sledećim oblastima:

  • Jačanje kapaciteta MPŠV-a za rešavanje poteškoća koje se javljaju pri implementaciji sistema
  • Značaj koji sistem klasiranja ima za sektor prizvodnje mesa
  • Razvijanje internih procedura, protokola, priručnika, evidencija inspekcije i drugih dokumenata koji olakšavaju primenu sistema
  • Adekvatna kalibracija opreme neophodne za određivanje sadržaja čistog mesa.
  • Obezbeđivanje kvalitetne praktične obuke
  • Garantovanje adekvatnog i kontinuiranog sistema kontrola, otkrivanje nepravilnosti i primena neophodnih korektivnih mera
  • Priprema korisnog i jednostavnog informativnog materijala za sve agente uključene u sistem


Last updated: 22. Septembar 2023. 14:49