Pravna podrška pregovorima (PLAC III)

Prestanak statusa otpada

Prestanak statusa otpada


PLAC III projekat pružio je podršku Ministarstvu zaštite životne sredine u harmonizaciji domaćeg zakonodavstva sa pravnim tekovinama EU u oblasti prestanka statusa otpada.Prestanak statusa otpada…

EU je partner Srbiji na putu zelene transformacije

EU je partner Srbiji na putu zelene transformacije


U autorskom tekstu objavljenom na sajtu projekta Pravna podrška pregovorima (PLAC III), šef Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji, ambasador Emanuele Žiofre piše o Zelenoj…

Transponovanje Direktive o vodi za kupanje

Transponovanje Direktive o vodi za kupanje


U okviru priprema za pregovore u Poglavlju 27 koje se odnosi na zaštitu životne sredine i klimatske promene, Srbija ima obavezu da harmonizuje nacionalno zakonodavstvo…

Last updated: 29. Septembar 2022. 01:26