Pravna podrška pregovorima (PLAC III)

Kako smanjiti ambalažni otpad i postići ciljeve EU

Kako smanjiti ambalažni otpad i postići ciljeve EU


Prenošenje pravnih tekovina Evropske unije u oblast upravljanja ambalažnim otpadom u nacionalno zakonodavstvo Srbije bila je tema radionice u organizaciji projekta Pravna podrška pregovorima. Radionica je…

Last updated: 10. April 2021. 21:50