Pravna podrška pregovorima (PLAC III)

Saradnja administracija u oblasti oporezivanja

Saradnja administracija u oblasti oporezivanja


U okviru aktivnosti usmerenih na pregovaračko poglavlje 16 (Oporezivanje) PLAC III projekat pružio je podršku Poreskoj upravi Srbije u unaređenju rada kako bi se u…

 Poglavlje 27: ka zatvaranju nelegalnih deponija

Poglavlje 27: ka zatvaranju nelegalnih deponija


Vodič za sanaciju i remedijaciju postojećih nesanitarnih deponija komunalnog otpada (smetlišta) predstavljen je na radionici koju je PLAC III projekat organizovao 28. maja 2021. godine…

Last updated: 26. Oktobar 2021. 16:34