Rekonstrukcija kampusa Tehničkih fakulteta u Beogradu

Unapređenje energetske efikasnosti i integrisano upravljanje energijom kampusa Tehničkih fakulteta u Beogradu

Univerzitet u Beogradu pravi energetski efikasan kampus za svoj elektrotehnički i tehničke fakultete. Univerzitet se trenutno suočava sa ograničenim fizičkim prostorom, zabrinutošću za bezbednost i zastarelom infrastrukturom. Ovim investicionim projektom biće obezbeđena izgradnja novog univerzitetskog centra od 30.000 m2 i renoviranje postojećih objekata površine 93.000 m2, koji će koristiti oko 15.000 studenata i 1.750 zaposlenih. Investicije obuhvataju i proširenje javnih površina, poboljšanje standarda bezbednosti i povećanje energetske efikasnosti, u skladu sa Ekonomsko-investicionim planom.

Univerzitet u Beogradu je jedan od najstarijih i najvećih univerziteta na Zapadnom Balkanu, sa predavanjima na univerzitetskom nivou koja datiraju čak iz 19. veka, a većina njegovih zgrada datira iz 1930-ih i 1960-ih godina. 

Postojeće zgrade koje koristi pet fakulteta se trenutno mogu kategorisati kao energetski nivo „G“, što direktno predstavlja godišnje troškove električne energije i grejanja koji čine više od 50% ukupnih troškova komunalnih usluga i održavanja. I električna energija i grejanje uglavnom se oslanjaju na fosilna goriva.

Ovaj projekat se odnosi na uspostavljanje najsavremenijeg, energetski efikasnog kampusa. Solarna energija na krovu će biti kombinovana sa geotermalnom energijom kako bi se zadovoljile potrebe za energijom, koje će biti dodatno smanjene kao rezultat opsežnog renoviranja zgrada, zamene prozora, poboljšanja sistema grejanja i hlađenja i zamene postojeće rasvete energetski efikasnijim rešenjima.

Završetak renoviranja kampusa očekuje se do kraja 2027. godine.

EU sufinansira investicioni projekat u okviru Ekonomsko-investicionog plana za Zapadni Balkan kroz Investicioni okvir za Zapadni Balkan (WBIF).

-  Datum dodeljivanja: 1. avgust 2023.

- Datum završetka: 30. decembar 2027.

- Ukupan iznos WBIF granta: 21.544.983 evra

 Last updated: 13. Jun 2024. 11:41