Sanacija hidroelektrane Bistrica

Hidroelektrana Bistrica, koja je u funkciji od 1960. godine biće sanirana nakon što se Srbija opredelila za usklađivanje svojih propisa sa zakonodavstvom EU u oblasti zaštite životne sredine. Ovaj investicioni projekat ima za cilj modernizaciju elektrane i povećanje njene efikasnosti, povećavajući godišnju proizvodnju električne energije na 350 GWh. Pored povećanja energetske efikasnosti i smanjenja emisije gasova staklene bašte, ovaj strateški projekat doprinosi tome da Srbija poštuje međunarodne sporazume kao što su Kjoto protokol i Pariski sporazum. Modernizovana hidroelektrana bi podržavala vetroelektrane  i solarne elektrane, što bi omogućilo integraciju više izvora obnovljive energije u mrežu Srbije. Konačno, ovaj projekat je u skladu sa širom energetskom strategijom Srbije da se do 2040. godine postigne udeo obnovljivih izvora energije od 49,6%.

HE Bistica je treća etapa u sistemu hidroenergetskog korišćenja voda reke Uvac, najveća je HE u sistemu limskih hidroelektrana izgrađenih 1960. godine. Postrojenje se nalazi na desnoj obali reke Lim. Instalirana snaga ove elektrane je 2x51,3 MW, a godišnja proizvodnja iznosi oko 335GWh. Pošto hidroelektrana radi više od 60 godina, postoji hitna potreba za njenom sanacijom.

Sanacija podrazumeva zadržavanje iste instalirane snage elektrane uz povećanje efikasnosti zamenom starih agregata novim, kao i smanjenje kvarova zamenom pomoćne opreme. Veća efikasnost agregata iste snage podrazumeva bolju eksploataciju vodnih resursa. Procenjuje se da će se efikasnost agregata povećati za 3 - 5%, čime će se direktno povećati godišnja proizvodnja električne energije na oko 350 GWh, uz istovremeno smanjenje emisije štetnih gasova. Štaviše, ovim projektom će JP EPS imati priliku da poveća udeo OIE u svom proizvodnom portfelju.

Završetak rehabilitacije HE Bistrica očekuje se u 2027. godini.

EU sufinansira investicije u okviru Flagship 4 projekta – Obnovljiva energija – Ekonomsko-investicionog plana za Zapadni Balkan kroz Investicioni okvir za Zapadni Balkan (WBIF).

WBIF

Grant

WB-IG08-SRB-ENE-01

€ 7,722,671

EIB

Zajam


€ 32,783,460

Nacionalni doprinos

Sopstveni doprinos


€ 380,000

Ukupno

€ 40,886,131

Ukupno iz granta (bespovratnih sredstava)

€ 7,722,671

Ukupno iz zajmova

€ 32,783,460

 

Last updated: 13. Jun 2024. 11:41