Sanacija i modernizacija pruge Niš – Brestovac

Nedostatak mreže i neadekvatno održavanje železničkih pruga u poslednjih 35 godina je glavni razlog postojanja uskih grla i lošeg kvaliteta usluga železničkog saobraćaja u Republici Srbiji. Kako bi se ublažio proces propadanja železničke mreže, i omogućio rad  železničke infrastrukture u ovim uslovima, uspostavljena su ograničenja brzine koja su dovela do smanjenja kapaciteta pruge.

Ukupna dužina pruge obuhvaćene ovim projektom je 22,8 kilometara. Projektom je predviđen potpuni remont i modernizacija na tom delu pruge.

Vrednost projekta je preko 59 miliona evra, a vrednost granta EU 44 miliona evra.

Nakon rekonstrukcije, pruga će biti u potpunosti u skladu sa tehničkim standardima EU za mnogo veće brzine nego sada. Na ovoj pruzi vozovi trenutno mogu da saobraćaju maksimalnom brzinom do 70 km/h, ali su zbog stanja železničke infrastrukture na nekim mestima uvedene sporije vožnje od 10-20 km/h, sa ciljem da očuvanje bezbednosti saobraćaja.

Ova železnica je deo važnog Koridora 10 koji povezuje Evropu u pravcu sever – jug, a cela deonica povezivaće Beograd sa Preševom (granica sa Severnom Makedonijom). Ulaganja će se nastaviti u modernizaciji železničkih linija između Beograda i Niša uz podršku EU, EBRD i EIB, dok su u toku pripreme za ostatak železničkog koridora 10. Vozovi će dostizati brzine do 200 km/h gde je to tehnički izvodljivo.

Last updated: 18. Jul 2024. 11:52