Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi – faza 2

Projekat “Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi – faza 2” je zajednički projekat finansiran od strane Evropske unije i Saveta Evrope, koji sprovodi Savet Evrope u Srbiji. Projekat se oslanja na rezultate i izazove prve faze projekta „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi“ (2016-2017).

Cilj projekta jeste da pruži podršku upravnim organima u Srbiji da efikasno odgovore na zahteve pristupnih pregovora i da uspešno upravljaju sveobuhvatnim procesom evropskih integracija i pretpristupnom podrškom za članstvo u Evropskoj uniji kroz fokusiranje na ključne aspekte upravljanja ljudskim resursima i razvoja ljudskih resursa u lokalnim samoupravama.

Očekuje se da će projekat uspostaviti unapređeni pravni i proceduralni okvir na nacionalnom i lokalnom nivou u skladu sa reformom javne uprave koja je u toku.

Projekat će voditi ka razvoju efikasnijeg i usklađenijeg okvira za stručno usavršavanje i profesionalni razvoj zaposlenih u lokalnim samoupravama i ka sveopštem unapređenju kapaciteta i kompetencija lokalne samouprave.

Last updated: 4. Oktobar 2022. 23:15