dostupnost

Vrtić je za svu decu - ka kvalitetnom predškolskom vaspitanju i obrazovanju u lokalnoj zajednici

Vrtić je za svu decu - ka kvalitetnom predškolskom vaspitanju i obrazovanju u lokalnoj zajednici

Prvi u nizu konsultativnih sastanaka sa predstavnicima radnih grupa lokalnih samouprava koji se bave unapređenjem i razvojem predškolskog vaspitanja i obrazovanja (PVO) u lokalnim samoupravama koje su uključene u SUPER projekat, održan je 24. februara 2020. u prostorijama EUIC u Beogradu. Predstavnicima 24…

Last updated: 6. Maj 2021. 16:32