ČITALAČKA PISMENOST DECE IZ SRBIJE IZNAD PROSEKA – POKAZALO PIRLS 2021 ISTRAŽIVANJE

PIRLS je međunarodno istraživanje razvoja čitalačke pismenosti osmišljeno sa ciljem da se poboljša podučavanje čitanja i sticanje čitalačkih veština i kompetencija kod učenika širom sveta. Obrazovni sistem Republike Srbije je prvi put učestvovao u međunarodnom istraživanju PIRLS 2021.

Prosečno postignuće učenika iz Republike Srbije na PIRLS 2021 iznosi 514 poena i više je od prosečne vrednosti PIRLS skale (500). Srbija ima prosečno postignuće isto kao i Francuska, a niže od Slovenije, Nemačke i Austrije. U Srbiji, učenici četvrtog razreda imaju bolja postignuća u čitanju radi književnog iskustva (518 poena) u odnosu na čitanje radi pronalaženja i upotrebe informacija (511).

Uprkos tome što je bilo prekida u radu škola zbog pandemije COVID-19, prikupljanje podataka PIRLS 2021 uspešno je obuhvatilo skoro 400.000 učenika u više od 60 obrazovnih sistema širom sveta. U Srbiji je učestvovalo je 4.037 učenika i učenica četvrtog razreda.

Međunarodna procena postignuća učenika u čitalačkoj pismenosti PIRLS sprovodi se na uzrastu učenika koji je u četvrtoj godini školovanja – što se smatra prelomnom tačkom u razvoju i sazrevanju učenika kao čitaoca. Aktuelna PIRLS definicija čitalačke pismenosti glasi: Čitalačka pismenost je sposobnost da se razumeju i koriste oni pisani jezički oblici koje zahteva društvo. PIRLS okvir za procenu čitanja fokusira se na dve sveobuhvatne svrhe čitanja učenika u školi i van nje: čitanje radi književnog iskustva i čitanje radi pronalaženja i upotrebe informacija. Pored toga, PIRLS procena integriše četiri široko zasnovana procesa razumevanja u okviru svake od ove dve svrhe čitanja: 1) prepoznavanje i primena eksplicitno datih informacija, 2) izvođenje direktnih zaključaka, 3) tumačenje i povezivanje ideja i informacija i 4) vrednovanje i kritičko promišljanje sadržaja i forme teksta.

Rezultati pokazuju da ima prostora za unapređenje programa nastave i učenja, kao i za promenu sadržaja i kvaliteta nastave u prvom ciklusu osnovne škole. U Srbiji, od ukupnog broja testiranih učenika četvrtog razreda, njih 5% uspeva da reši zadatke koji zahtevaju napredne kompetencije čitalačke pismenosti, što je manje u odnosu na međunarodni prosek od 7%. Visoki međunarodni nivo dostiže 33% učenika iz Srbije, što je neznatno manje od međunarodnog proseka (34%). Na srednjem nivou je 73% učenika četvrtih razreda što je blizu međunarodnog proseka od 75%.

Učenici koji su rano počeli sa opismenjavanjem imali su više prosečno postignuće u čitalačkoj pismenosti u četvrtom razredu, pokazuju rezultati. Кontrola vremena koje učenici provode na digitalnim uređajima vodi ka višim čitalačkim kompetencijama učenika. U domenu stručnog usavršavanja nastavnika razredne nastave, potrebno je intenzivirati obuke iz oblasti funkcionalne pismenosti, kao i podsticanje razvoja i primene strategija čitanja kod učenika. Takođe, neophodno je raditi na podizanju svesti svih nastavnika o značaju čitanja: „Svaki nastavnik je nastavnik čitanja”.

Svi navedeni rezultati predstavljeni su u Nacionalnom izveštaju o rezultatima istraživanja čitalačke pismenosti PIRLS 2021, koji je pripremio tim stručnjaka iz Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, a podršku izradi izveštaja pružio je projekat Redis 2030.  

Last updated: 18. Jul 2024. 11:52