Edukacija za korišćenje GIS-a u okviru novog SKADA sistema

U Vrnjačkoj Banji, u periodu od 14. do 16. maja 2024. godine, održan je trening za korišćenje unapređenog geografsko informacionog sistema (GIS) u okviru novog SKADA sistema za operatora distributivnog sistema gasa (ODS) Distribucijagas Srbija.


Trening je okupio ukupno 17 učesnika - predstavnika JP Srbijagas Novi Sad.
Učesnici treninga su imali priliku da prodube svoje znanje o ključnim komponentama GIS-a generalno i QGIS-a kao savremenog alata sa ciljem njihovog daljeg korišćenja u svakodnevnom radu sa prostornim podacima koji trenutno obavljaju ručno ili uz pomoć različitih softverskih rešenja. Drugim rečima, učesnici su, s obzirom na različit nivo znanja iz geodezije i kartografije kao i samog GIS-a, dobili potrebne teorijske osnove neophodne za njegovo efikasno korišćenje, a zatim i praktičnu obuku za instalaciju i generičko korišćenje GIS-a kroz primenu primera za obradu prostornih podataka koji se već realizuju u JP Srbijagas.Kao dodatna vrednost, tokom treninga prikupljeni su potrebni inputi u cilju daljeg definisanja detalja poslovnih procesa relevantnih za prostorne podatke na osnovu kojih će ODS Distribucijagas Srbija moći da koristi GIS komponentu kao standardni alat za obradu prostornih podataka.


Ovo je prva u nizu edukativnih aktivnosti koje se realizuju na projektu ''SKADA platforma za ODS'' koji finansira Evropska unija, a sprovodi Institut Mihajlo Pupin - Automatika u konzorcijumu sa kompanijom Datatek doo iz Beograda. Ugovorno telo je Ministarstvo finansija – Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava EU (CFCU), dok je Ministarstvo rudarstva i energetike Krajnji korisnik na ovom projektu.


Last updated: 18. Jul 2024. 11:52