Evropska unija sa 12 miliona evra podržava jačanje spremnosti zdravstvenog sistema na krize

Beograd, 5. februar 2024. godine - Kako bi pomogla zdravstvenim ustanovama da efikasno odgovore na potencijalne pretnje po javno zdravlje, Evropska unija (EU) sa 12 miliona evra podržava novu inicijativu koju sprovode Program Ujedinjenih za razvoj (UNDP) i Svetska zdravstvena organizacija (SZO), u partnerstvu sa Ministarstvom zdravlja. Glavne aktivnosti koje će se sprovoditi u okviru ove inicijative predstavljene su danas u Institutu za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batutu". 


„Rezultati ove inicijative unaprediće zdravstveni sistem na različitim nivoima. Obezbedićemo bolje i modernije laboratorije, bolje upravljanje podacima, zdravstveni kartoni pacijenata biće modernizovani, a težimo i većoj pripremljenosti za vanredne situacije u zdravstvu. Zdravstveni radnici zaslužuju da imaju najažurnije podatke i najbolju opremu kako bi mogli da da rade ono u čemu su najbolji: da leče ljude i spasavaju živote”, poručio je NJ.E. Emanuele Žiofre, Ambasador i šef Delegacije EU u Srbiji.

Ambasador Žiofre je dodao da je ovo samo deo podrške EU zdravstvenom sektoru. U poslednjih 20 godina, Evropska unija je za zdravstveni sistem Srbije obezbedila 570 miliona evra u bespovratnim sredstvima i zajmovima. Zahvaljujući tome su opremljene bolnice, laboratorije, zavodi za javno zdravlje i centri za transfuziju krvi. Još jedan važan noviji projekat je modernizacija energetskog sistema bolnice VMA, kao i podrška tokom pandemije za nabavku zaštitnih maski i vakcina.


Ministarka zdravlja Danica Grujičić istakla je da su ovakvi projekti posebno značajni za Srbiju, jer je približavaju standardima EU u pogledu nadzora i kontrole nad zaraznim bolestima, kao i otpornosti sistema javnog zdravlja i dodala:

„Svi mi, celo naše društvo i svi građani treba da budemo svesni vremena u kome se nalazimo, vremena globalnih izazova koji nikoga ne zaobilaze. Zato je potrebno sve one koji su spremni da menjaju stvari na bolje umrežiti, uskladiti, sinhronizovati da bi sva ta znanja i veštine i kroz ovakve projekte proizveli sinergiju koja će nam omogućiti pouzdan i siguran zdravstveni sistem, kako u redovnim okolnostima, tako i u onim kriznim, vanrednim. Još jedna tačka u tom sinergetskom delovanju je svakako digitalizacija zdravstvenog sistema će otvoriti jednu potpuno novu eru u zdravstvu Srbije.“ 


Prema rečima ministarke Tanje Miščević, Ministarstvo za evropske integracije je tu da pomogne da se ideje za poboljšanje zdravstva u Srbiji „prevedu“ u strateške prioritete Vlade, koji mogu da budu finansirani iz fondova EU. „Predviđenih 12 miliona evra biće upotrebljeno za obnavljanje i modernizaciju referentnih laboratorija u Beogradu, Nišu i Kragujevcu, a razgovarali smo i o mogućnosti dalje digitalizacije i upotrebe veštačke inteligencije u svrhu daljeg unapređenja njihovog rada. Takođe, 2026. godine 150 opština će biti spremnije za bolje reagovanje u vanrednim situacijama. To će biti rezultat i obuke zaposlenih u domovima zdravlja i šireg informisanja građana. Unapređenje zdravstvenog sistema jeste važno za proces pregovora, ali je još važnija zaštita javnog zdravlja svih ljudi na teritoriji Srbije“, naglasila je ministarka Miščević.

Na događaju je organizovan obilazak referente mikrobiološke laboratorije u Institutu „Batut“. Ona je jedna od ukupno 35 referentnih mikrobioloških laboratorija u institutima za javno zdravlje u Beogradu, Nišu i Kragujevcu koje će u okviru ove inicijative biti rekonstruisane i opremljene u skladu sa standardima mikrobiološke bezbednosti SZO.


„Da bismo unapredili prevenciju i povećali spremnost zdravstvenih radnika da zaštite zdravlje građana u krizama, bilo da su izazvane ljudskim ili prirodnim faktorima, nadogradićemo  postojeći Registar rizika od katastrofa podacima  o rizicima po javno zdravlje. Na taj način sve nadležne institucije moći će da planiraju, predviđaju i prate razvoj vanrednih situacija sa implikacijama po javno zdravlje“, rekao je stalni predstavnik UNDP-a u Srbiji Jakup Beriš.


UNDP i SZO će zajedno raditi i na unapređenju postojećeg zdravstvenog informacionog sistema kako bi građani svakodnevno mogli da dobiju što efikasnije zdravstvene usluge, a lekari da lakše da dođu do svih neophodnih informacija o zdravstvenom stanju pacijenata.

„Vanredne situacije ne mogu se uvek predvideti, ali ono što možemo da uradimo je da pripremimo sistem da odgovori na njih. U ovom veoma važnom projektu koji podržava EU, investiranjem u spremnost zdravstvenog sistema zaštitićemo zdravlje stanovništva Srbije što je istovremeno i ogroman doprinos ekonomskom rastu zemlje. Iako je istina da zdravlje nije sve, svi znamo da bez zdravlja nemamo ništa“, zaključio je direktor Kancelarije SZO u Srbiji, Fabio Skano.


Ovaj događaj je organizovan u okviru projekta „EU za zdravstveni sistem Srbije“, koji uz podršku EU sprovode UNDP i SZO, u partnerstvu sa Ministarstvom zdravlja.

Last updated: 13. Jun 2024. 11:41