undp

Evropska unija sa 12 miliona evra podržava  jačanje spremnosti zdravstvenog sistema na krize

Evropska unija sa 12 miliona evra podržava jačanje spremnosti zdravstvenog sistema na krize

Beograd, 5. februar 2024. godine - Kako bi pomogla zdravstvenim ustanovama da efikasno odgovore na potencijalne pretnje po javno zdravlje, Evropska unija (EU) sa 12 miliona evra podržava novu inicijativu koju sprovode Program Ujedinjenih za razvoj (UNDP) i Svetska zdravstvena organizacija (SZO), u partnerstvu sa Ministarstvom…

Međunarodna konferencija „Smanjenje rizika od katastrofa – modeli i prakse na međunarodnom i nacionalnom nivou“

Međunarodna konferencija „Smanjenje rizika od katastrofa – modeli i prakse na međunarodnom i nacionalnom nivou“

Uz podršku Evropske unije (EU), u Beogradu je 13. oktobra 2022. godine otvorena dvodnevna međunarodna konferencija „Smanjenje rizika od katastrofa – modeli i prakse na međunarodnom i nacionalnom nivou“, koju organizuje Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u partnerstvu sa Sektorom za vanredne situacije MUP-a Srbije…

Last updated: 13. Jun 2024. 11:41