Koji otpad ne treba mešati sa otpadom za reciklažu?

Želite da pravilno odvajate otpad ali niste sigurni šta ne sme da se odlaže u plavu kantu ili kontejner? U ovom kratkom videu objasnićemo šta nikako ne treba da završi u plavoj kanti i koje vrste otpada se sakupljaju i odlažu na poseban način.


Last updated: 29. Septembar 2022. 01:26