Koliko je za javnost u Srbiji važna zdrava životna sredina?

 U okviru Evropske zelene nedelje 2022. u Srbiji, Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) predstavio najvažnije nalaze istraživanja o stavovima javnog mnjenja u Srbiji o značaju zdrave životne sredine i o uticaju klimatskih promena.

Učesnici ovog događaja saznali su da li je za građane i građanke Srbije veći prioritet zdrava životna sredina ili ekonomski razvoj, šta vide kao najugroženije aspekte životne sredine, koliko su zabrinuti zbog klimatskih promena, šta su za njih rešenja za unapređenje stanja životne sredine u Srbiji, kao i koje su navike spremni da promene kako bi tome doprineli.


Ovo kvantitativno istraživanje, sprovedeno na reprezentativnom nacionalnom uzorku, urađeno je u saradnji sa Centrom za slobodne izbore i demokratiju (CeSID).

Drugo istraživanje je urađeno u okviru EU projekta odvajanja kućnog otpada O-DVA-JA-MO, koje sprovode Pomilio Blumm i New Moment. Pre osmišljavanja svake kampanje potrebno je imati strategiju komunikacije, a da bi se došlo do dobre strategije neophodno je saznati šta ljudi misle o određenoj temi. Zato je Projektu prethodilo detaljno istraživanje u okviru koga su analizirane ranije kampanje, anketirano 2150 ljudi iz 17 opština i provedeno preko hiljadu i po sati na fokus grupama, u razgovoru sa ljudima iz različitih krajeva Srbije. Predstavnici projekta su na panelu podelili deo dragocenih uvida do kojih su došli: Koliko smo spremni da odvajamo otpad? Koje moralne vrednosti vezujemo uz recikliranje? Kakva su očekivanja ljudi od javne uprave? Da li su mladi ili stariji više motivisani da odvajaju otpad?

Nakon predstavljanja ova dva istraživanja održana je diskusija sa mladima o nalazima.


Prisutnim predstavnicima/cama medija u 12.00 časova izjave su dali:

  • Antoan Avinjon, menadžer programa, Delegacija Evropske unije u Srbiji
  • Žarko Petrović, tim lider za vitalan razvoj, UNDP Srbija
  • New Moment odvajanja kućnog otpada O-DVA_JA-MO

Nakon diskusije i izjava medijima, u 12:15 na događaju su predstavljene dve inicijative koje se bave pitanjima zaštite životne sredine:

  • “Izdavanje građevinskih dozvola i procena njihovog uticaja na životnu sredinu”, Mirko Popović, RERI
  • “Prezentacija redizajniranog veb sajta Miksera i budućeg European green deal segmenta na portal – European Green Dream”, Ivan Lalić, Aleksandra Malušev i Mia Protić, Mikser.

Evropska zelena nedelja 2022 u Srbiji, održava se od 30. maja do 5. juna. U fokusu ovogodišnje manifestacije je Evropski zeleni dogovor – održiva i transformativna strategija rasta EU za resursno-efikasnu i klimatski neutralnu Evropu do 2050. godine.Last updated: 24. Jun 2022. 14:37