O-DVA-JA-MO na Drinskoj regati

Projekat odvajanja kućnog otpada „O-DVA-JA-MO“ predstavljen na „Drinskoj regati“ u Bajinoj Bašti

Od 20 do 24. jula tokom tradicionalne Drinske regate građanima Bajine Bašte i posetiocima ove manifestacije predstavljen je projekat „Odvajamo” koju sprovodi Ministarstvo zaštite životne sredine Republike Srbije, uz podršku Evropske unije i Ambasade Švedske. Tokom koncerata organizovanih u petak i subotu na Rači publika je imala prilike da zvanično započne sa odvajanjem otpada na mestu nastanka odlažući prazne limenke i PET boce u za to predviđene plave kante.


Projekat odvajanja kućnog otpada „Odvajamo“ ima za cilj da informiše građane o prednostima odvajanja kućnog otpada, radi njegove kasnije uspešne reciklaže i smanjenja količina otpada   koje završavaju na deponijama, što sve vodi zaštiti životne sredine i zdravlja ljudi.

„Trenutno je u Srbiji stopa reciklaže otpada iz domaćinstva manja od 2%, dok je prosečna stopa reciklaže komunalnog otpada u Evropskoj uniji 48%. Politika EU o otpadu ima za cilj da doprinese kružnoj ekonomiji izvlačenjem visokokvalitetnih resursa iz otpada što je više moguće. Ovakve akcije su važne ne samo zbog čišćenja reka, nego i zbog podizanja svesti svih ljudi o tome gde završava otpad ako ga ne odlažemo pravilno.” rekao je Antoan Avinjon, programski menadžer za životnu sredinu i borbu protiv klimatskih promena u Delegaciji Evropske unije u Srbiji.


Projekat odvajanja kućnog otpada „Odvajamo“odvija se u 17 opština u Srbiji koje će kroz ovaj projekat unaprediti svoj sistem upravljanja otpadom, a kroz investicije Evropske Unije, Ambasade Švedske i Ministarstva zaštite životne sredine obezbeđeno je 26 vozila za prikupljanje otpada, preko 90.000 kanti i kontejnera, kao i istraživanje javnog mnjenja i kampanja informisanja javnosti. Komunikacionu kampanju i tehničku podršku na Projektu odvajanja kućnog otpada sprovodi Pomilio Blum, u saradnji sa lokalnim parnterom New Moment New Ideas Company.


www.odvajamo.rs

Last updated: 29. Septembar 2022. 01:26