Obuke za tela za vansudsko rešavanje sporova

Tela za vansudsko rešavanje sporova (ADR) registrovana pri Ministarstvu unutrašnje i spoljne trgovine Republike Srbije imala su priliku da učestvuju na još jednoj obuci održanoj 18. oktobra 2022. godine u prostorijama Privredne komore Srbije u Beogradu.

S obzirom da je Pravilnik o radu tela za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova na snazi od juna 2022. godine, uz novouspostavljenu IT platformu, 20. novembra 2022. godine održana je onlajn radionica za sve organe. ADR tela su imala priliku da direktno postavljaju pitanja iz prakse, na šta su dobili odgovore od Sektora za zaštitu potrošača i kratkoročnih eksperata sa EU Tvining projekta. Skoro sva registrovana ADR tela su učestvovala u radionici i pozitivno ocenila ovu priliku za zajednički rad i razmenu iskustava.

Last updated: 25. Januar 2023. 12:50