Održana prva obuka za klasiranje goveđih trupova

Od 21. do 24. novembra 2022. godine u Srbiji je održana prva obuka za klasiranje goveđih trupova, u okviru tvining projekta koji finansira EU - „Podrška uspostavljanju sistema klasiranja trupova u skladu sa zajedničkom poljoprivrednom politikom EU“. Ministarstvo finansija Republike Srbije, preko Sektora za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava EU, kao ugovornog tela, nadležno je za finansiranje, ugovaranje, vršenje plaćanja i nadzor nad sprovođenjem ovog projekta.

Ova obuka je bila namenjena zaposlenima u javnoj upravi, tačnije Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede kao i osoblju Departmana za stočarstvo Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu. Pored toga, celu obuku je prošla i jedna osoba iz klanice u kojoj je obuka i održana.

U obuci su bila uključena dva stručnjaka iz Letonije koji imaju veliko iskustvo u ovoj oblasti. Oba stručnjaka su dugogodišnji članovi EU Odbora za inspekciju klasiranja trupova.

Obuka se sastojala iz dva dela. Prvi deo je bio teorijski i obuhvatio je istoriju, ulogu i prednosti SEUROP (SEUROP) sistema klasiranja trupova, zahteve za specifikaciju rasecanja goveđih trupova po EU standardu kao i zahteve za identifikovanje i obeležavanje goveđih trupova u klanicama.

Tokom praktičnog dela, koji je održan u klanici, polaznici su na licu mesta mogli da nauče kako se goveđi trupovi moraju obrađivati, seći i pripremati da bi se ispunili standardi u EU. Štaviše, mogli su da provežbaju klasiranje na 40 trupova i da sa stručnjacima podele svoje nedoumice i komentare.

Tokom 2023. godine održaće se dodatne obuke u vezi sa klasiranjem svinjskih i goveđih trupova, namenjene zaposlenima u javnoj upravi kao i drugim zainteresovanim stranama u sektoru proizvodnje i prerade mesa.

Last updated: 25. Januar 2023. 12:50