Planiranje daljeg rada: Stručni konsenzus o prioritetima za jačanje nadzora nad zaraznim bolestima u Srbiji

Drugi sastanak stručne grupe za sprovođenje zdravstvene politike i stručne grupe za epidemiološki nadzor održan je 25. januara 2024. godine u Institutu za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“. Stučne grupe su formirane krajem avgusta 2023. godine odlukom ministra zdravlja Republike Srbije o izradi regulatornog i normativnog okvira sistema nadzora nad zaraznim bolestima koji će obuhvatati procedure, setove podataka i standarde u skladu sa zahteima EU/ECDC. Stručne grupe su oformljene kako bi se olakšalo sprovođenje tvining projekta EU „Jačanje kapaciteta zdravstvenog sektora za nadzor nad zaraznim bolestima u Srbiji“. Članovi radnih grupa su vodeći stručnjaci iz Ministarstva zdravlja Republike Srbije, mreže instituta i zavoda za javno zdravlje, uključujući Institut za javno zdravlje Srbije, Univerzitetskog kliničkog centra Srbije i mreže nacionalnih referentnih laboratorija za kliničku mikrobiologiju. Sastanak je započeo zajedničkom sesijom stručnih grupa na kojoj su održane prezentacije sa fokusom na organizaciji sistema licenciranja i kontrole kvaliteta dijagnostičke mikrobiologije. Dr Sara Salmenlina detaljno je opisala finski pristup eksternoj kontroli kvaliteta (EQA) u laboratorijama za kliničku mikrobiologiju, naglašavajući obavezno licenciranje i stratešku implementaciju EQA sistema kako bi se poboljšala pouzdanost laboratorijskih rezultata i bezbednost pacijenata. Ova prezentacija je omogućila kontekst za dalje diskusije o unapređenju standarda kliničke mikrobiologije u Srbiji kako bi se postigla njihova usaglašenost sa direktivama EU.

Prezentacije koje su usledile dale su prikaz trenutne prakse u pogledu eksterne kontrole kvaliteta u nacionalnim referentnim laboratorijama (NRL) u Srbiji. Stručnjaci iz različitih NRL istakli su dostignuća i izazove, posebno po pitanju finansiranja, i dali uvid u upravljanje kvalitetom u laboratorijama i neophodnost eksterne procene kvaliteta.

Stručne grupe su potom nastavile rad odvojeno. U okviru živih diskusija naglašeni su sledeći prioriteti u postizanju snažnijeg sistema nadzora nad zaraznim bolestima i poboljšane prakse laboratorija za kliničku mikrobiologiju u zemlji:

        potrebno je izmeniti zakonodavni i regulatorni okvir, kao i relevantnu tehničku dokumentaciju, npr. spisak infekcija koje se prijavljuju i određivanje definicija slučajeva u skladu sa zahtevima ECDC.

        stučnjaci će nastaviti sa konsultacijama i diskusijama kako bi se došlo do mogućih rešenja i pristupa reorganizaciji mreže nacionalnih referentnih laboratorija za kliničku mikrobiologiju. Složili su se da će obavljanje referentnih funkcija zahtevati finansijsku podršku iz državnog budžeta.

        pitanje sistematske kontrole kvaliteta rada laboratorija za kliničku mikrobiologiju od presudnog je značaja sa stanovišta bezbednosti pacijenata i pouzdanosti laboratorijskih rezultata. Stručnjaci će istražiti i prodiskutovati moguće mehanizme kontrole kvaliteta u laboratorijama i predložiće model koji odgovara Srbiji.

        stručnjaci su se složili oko formiranja tima za izradu uputstava za biosigurnost i biobezbednost u laboratorijama koje rade mikrobiološku dijagnostiku zaraznih bolest        stručnjaci će finalizirati Algoritam mikrobiološke dijagnostike (sakupljanje, rukovanje i transport uzoraka) i dostaviće ga Ministarstvu zdravlja na odobrenje       

        naposletku, ali jednako važno, stručnjaci će pripremiti i sprovesti anketu među dijagnostičkim i referentnim laboratorijama za kliničku mikrobiologiju o njihovim metodologijama ispitivanja

Sledeći sastanak stručnih grupa zakazan je za maj 2024. godine.

Last updated: 13. Jun 2024. 11:41