Počela akreditovana obuka za trenere

Prva dva modula obuke za epidemiologe i mikrobiologe u sektoru javnog zdravlja održana su u Beogradu od 21. do 23. maja 2024. godine u okviru tvining projekta. Obuke su akreditovane od strane Evropskog saveta za akreditaciju za kontinuiranu medicinsku edukaciju (European Accreditation Council for Continuing Medical Education - EACCME). Obuku je održalo sedam instruktora iz finskog Instituta za zdravlje i socijalnu zaštitu (THL), a polaznici su bili predstavnici najvažnijih institucija javnog zdravlja Srbije. Program obuka biće nastavljen na jesen 2024. godine. Očekuje se da će srpski stručnjaci za javno zdravlje prilagoditi stečeno znanje i veštine za potrebe organizovanja sličnih obuka za svoje kolege u Srbiji.

Ljudski kapaciteti predstavljaju jedan od najvažnijih prioriteta tvining projekta i jedna od tri projektne komponente usmerena je na jačanje kompetentnosti i veština zdravstvenih radnika uključenih u nadzor nad zaraznim bolestima u Srbiji. Detaljne pripreme i razmatranja počela su odabirom ciljnih grupa  obuke, a zatim je isplanirana i izvršena procena potreba za obukama kako bi se identifikovali domeni i teme obuka. Na osnovu određenih prioriteta i potreba za obukama, stručnjaci iz THL-a izvršili su analizu sopstvenih kapaciteta i ekspertize kako bi adekvatno odgovorili na očekivanja partnera iz Srbije, a odabrana je i grupa polaznika iz Srbije. Sve ove pripreme i diskusije obavljene su tokom misija finskih eksperata u Beogradu i putem imejlova.

Nakon nekoliko meseci rada na proceni i planiranju, od 21. do 23. maja održana su prva dva edukativna modula za epidemiologe i mikrobiologe u sektoru javnog zdravlja pod nazivom „Napredni principi primenjene epidemiologije zaraznih bolesti“ i „Osnove primenjene epidemiologije za mikrobiologe“. Obuke su održane istovremeno, pošto su pojedine plenarne sesije i sesije na kojima su rađene studije slučaja bile predviđene za obe grupe polaznika kako bi se omogućila diskusija i podstakla saradnja između epidemiologa i mikrobiologa. Materijal za obuke zasnovan je na edukativnim resursima iz EPIET/EUPHEM programa ECDC-a i na materijalima i studijama slučajeva iz THL-a. Polaznici su ocenili organizaciju, sadržaj i metodologiju obuke, a takođe su predložili ideje i teme za buduće obuke.

Obuke su akreditovane od strane Evropskog saveta za akreditaciju za kontinuiranu medicinsku edukaciju (EACCME), i svaki od 23 polaznika stekao je sertifikat EACCME i 16.5 bodova u skladu sa evropskim sistemom za kontinuiranu medicinsku edukaciju, koji su priznati i na nacionalnom nivou.

Sa programom obuka nastavlja se na jesen 2024. godine, s tim da su diskusije o sadržaju i strukturi budućih modula obuke već u toku.  

Očekuje se da će stručnjaci iz Srbije nakon završenih obuka u okviru tvining projekta preuzeti odgovornost za održavanje budućih obuka svojim kolegama.


Last updated: 18. Jul 2024. 11:52