Podrška kompanijama u pripremi predloga projekata za „Horizont Evropa“

Podrška kompanijama prilikom pripreme predloga projekata za EU program „Horizont Evropa“ koncipirana je tako da kompanijama koje su zainteresovane za obezbeđivanje bespovratnih sredstava iz pomenutog programa, obezbedi sveobuhvatnu pomoć prilikom pripreme projektne dokumentacije.

Program „Horizont Evropa“ nudi čitav spektar otvorenih poziva za projekte na koje mogu konkurisati kompanije u svim fazama razvoja, od start-up, preko malih i srednjih preduzeća do velikih kompanija, koje imaju inovativnu komponentu u svojoj delatnosti.

Prvi korak u programu podrške predstavljala je radionica koja je održana 4. marta 2022. godine, na kojoj je učestvovalo preko 30 predstavnika kompanija. Na ovoj radionici su učesnici upoznati sa programom „Horizont Evropa“, predstavljen je pregled i prikazani su primeri poziva iz Stuba I , Stuba II (Globalni izazovi i Evropska industrijska konkurentnost)(Inovativna Evropa), koji su namenjeni kompanijama u svim fazama razvoja. Poslednji segment ovog uvodnog seminara bio je posvećen izgledu prijavnog formulara i pojašnjenju svih sekcija koje treba opisati u predlogu projekta.

Nakon uvodne radionice, u okviru drugog koraka, sve zainteresovane kompanije će raditi na razvoju ideja i predloga svojih projekata, samostalno ili u sklopu projektnog konzorcijuma.

Kao treći korak podrške, u planu je organizacija dodatne radionica, koja će kompanijama koje su razvile početnu ideju i predlog projekta, pružiti konkretna znanja o načinu pripreme sekcija predloga projekata koje, između ostalog, sadrže: cilјeve projekta, metodološki pristup, opis radnih paketa, tabelu rizika, opis konzorcijuma projekta, mere za eksploataciju i diseminaciju rezultata projekta, komunikacione aktivnosti na projektu i drugo.

Konačni korak u podršci kompanijama osmišljen je kao individualni rad, odnosno konsultacije sa ekspertom na finalizaciji projektne aplikacije za novi ciklus, koji bi trebalo da se otvori krajem maja 2022. godine. Ovu vrstu podrške dobiće ukupno 10 projektnih predloga.  

Last updated: 24. Jun 2022. 14:37