Podrška u pripremi predloga projekata

Iako je prvobitno bilo planirano da se održi samo jedna radionica, usled velikog interesovanja, u Beogradu su 13. i 15. decembra 2021. godine organizovane dve radionice na temu "Priprema predloga projekata za Horizon Twinning poziv". Cilj ovih radionica je bio da učesnicima pruži znanja koja su potrebna za pripremu predloga projekata naučno-istraživačkih institucija.

Učesnici radionica imali su prilike da se detaljno upoznaju sa samim pozivom Horizon Europe Twinning, a kroz radionice su stekli konkretna znanja i veštine o načinu pripreme sekcija predloga projekata koje, između ostalog, sadrže: ciljeve projekta,  metodološki pristup, opis radnih paketa, tabelu rizika, opis konzorcijuma projekta, mere za eksploataciju i diseminaciju rezultata projekta, komunikacione aktivnosti na projektu i drugo.

Bez obzira na to što su radionice prevashodno organizovane u cilju podrške pripremi predloga projekata po pozivu HORIZON-WIDERA-2021-ACCESS-03-01:Twinning, za koji je rok za apliciranje 18. januar 2022. godine, učesnici će znanja stečena moći da iskoriste i za druge pozive u okviru Horizon Europe programa.

Na radionicama je učestvovalo preko 90 naučnih saradnika, profesora i docenata sa instituta i fakulteta iz Novog Sada i Beograda, kao i predstavnici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. 

Last updated: 24. Jun 2022. 14:37