Poglavlje 15: Mehanizmi podrške za korišćenje obnovljivih izvora energije

PLAC III projekat pružio je podršku Agenciji za energetiku Republike Srbije u harmonizaciji zakonodavstva o obnovljivim izvorima energije sa pravnim tekovinama EU i to u uspostavljanju mehanizama kojima će se omogućiti njihovo veće korišćenje.

 Revidirana Direktiva 2018/2001 o obnovljivim izvorima energije predviđa kompetitivne procedure kao što su tržišne premije kao standardne direktne insrumente za dodelu podrške proizvodnji struje iz obnovljivih izvora energije, dozvoljavajući korišćenje tarifa za dostavu energije samo u slučaju malih postrojenja. Takav pristup u skladu je sa Smernicama Evropske komisije o državnoj pomoći za zaštitu životne sredine i energije kao i Smernicama za šeme podrške obnovljivim izvorima.

U Srbiji, najnoviji izveštaj o sprovođenju Akcionog plana za period 2018–2019 Ministarstva rudarstva i energetike pokazuje da, iako je zabeležen stalan rast u izgradnji novih kapaciteta za proizvodnju struje iz obnovljivih izvora energije, planirane količine nisu dostignute (obnovljivi izvori činili su 21,44 odsto bruto finalne potrošnje energije, dok je planirano 25,6 odsto). To je daleko ispod postavljenog cilja od 27 odsto za 2020. godinu. 

 Ministarstvo rudarstva i energetike je početkom 2021. godine pokrenulo izradu novog Zakona o obnovljivim izvorima energije, koji predviđa oba mehanizma podrške i to u vidu aukcija, kao i da Agencija za energetiku bude nadležno telo koje će doneti metodologiju za utvrđivanje parametara za tarife.

Podrška PLAC III projekta odnosila se na pomoć Agenciji u izradi metodologija za obe vrste podrške (tržišne premije i tarife za dostavu energije). Na radionici održanoj 7. oktobra 2021, projektni ekspert Aleksander Dedinec predstavio je primere dobrih evropskih praksi, pregled tržišta u regionu kao i nacrt metodologija za utvrđivanje početne cene za nadmetanje za oba vida podrške. Predstavio je metodologije u slučaju obnovljivih izvora energije ali i u slučaju kombinovane proizvodnje toplotne i električne energije (CHP), predviđene Zakonom o energetskoj efikasnosti. Osnovna ideja je omogućiti investitorima garancije da će u određenom vremenskom periodu povratiti svoju investiciju i ohrabriti ih da investiraju u CHP. U okviru projektnog rada, svima u Srbiji koji imaju energetsku dozvolu poslat je upitnik čiji podaci daju osnovu za određivanje tarifa. Radionici su prisustvovali predstavnici Agencije za energetiku.

Naslovna fotografija: Audiovizuelni servis Evropske komisije


Last updated: 4. Oktobar 2022. 23:15