Predato 11 novih projekata za izvođenje

Pripremom ovih projekata stvaraju se uslovi za rešavanje stambenog pitanja za 45 romskih porodica u Svilajncu i Vršcu

Tokom prethodnog perioda, tim urbanista, arhitekata i inženjera radio je na pripremi projekata za izvođenje za rešavanje stambenih pitanja romskih porodica u dve lokalne samouprave– Svilajnac i Vršac. Pripremljeno je ukupno 11 novih projekata za izvođenje – jedan projekat za izvođenje višeporodične stambene zgrade u Svilajncu sa 26 stanova, 8 projekata za izvođenje individualnih 8  stambenih kuća sa ukupno 11 stanova u naselju Balata u Vršcu za zbrinjavanje 11 porodica i dva projekta za izvođenje 2 višeporodične stambene zgrade sa 8 stambenih jedinica u naselju Balata u Vršcu koje će zbrinuti 8 porodica. Projektima za izvođenje u Vršcu prethodio je urbanistički projekat koji  je potvrdila lokalna samouprava, kao i izdavanje lokacijskih uslova i izrada projekata za dobijanje građevinske dozvole. Projekti za izvođenje predstavljaju dopunjenu i proširenu verziju projekata za dobijanje građevinske dozvole, i obavezni su po zakonu.

Svi predati Projekti za izvođenje sadrže planove i nacrte sa detaljnim tehničkim rešenjima, detaljima svih elemenata i dodatnim proračunima -  preciziran je tačan sastav zidova i drugih konstrukcijskih elemenata, dimenzije otvora i prostora, kao i njihove obloge, i određeni i svi materijali koji će biti upotrebljeni u objektima koji će se graditi. Ovako pripremljeni projekti za izvođenje omogućiće izgradnju kvalitetnih objekata za zbrinjavanje romskih porodica, kojima su i namenjeni. 

Last updated: 14. Oktobar 2021. 11:14