PROJEKAT „O-DVA-JA-MO“ PROMOVISAN U OPŠTINI ŠID

Kroz projekat odvajanja kućnog otpada „O-DVA-JA-MO“ građani opštine Šid dobili su 3601 plavu kantu u kojima će se u domaćinstvima odvajati papir, plastika i metal. Pored toga donirana su i 42 plava kontejnera za istu namenu i 52 žuta kontejnera za staklo koji će biti postavljeni u stambenim naseljima, kao i kamion za odvoz odvojenog suvog otpada.


Projekat ima za cilj da u 17 opština širom Srbije u regionima Srem-Mačva, Pančevo, Duboko i Pirot, uspostavi sistem za odvajanje otpada na mestu nastanka ulaganjem ne samo u opremu već i u informisanje građana o prednostima odvajanja kućnog otpada radi njegove kasnije uspešne reciklaže, kako bi se na taj način smanjile količine koje završavaju na deponijama a stopa reciklaže u 4 regiona povećala na 15% u naredne dve godine.

„Podela kontejnera, odnosno formiranje reciklažnih ostrva je krenulo. Nadamo se da će do polovine decembra biti uspostavljena sva reciklažna ostrva, u naseljima Istok, naselju Jelica, gde su ti manji stambeni objekti, sada imamo manjih zgrada, znači na svakom od tih mesta,“ istakla je Milenka Subić, v.d. direktorka JKP „Standard“ Šid.


„Ukupna vrednost projekta je oko 7 miliona evra, tačnije 6.951.000 evra, od čega je Republika Srbija učestvovala zajedno sa lokalnim samoupravama u određenom iznosu. Konkretno za opštinu Šid to znači da je donirano, to jest omogućeno i obezbeđeno preko 3.600 kanti za odvajanje otpada kao i kamion za prevoz odvojenog otpada,“ izjavio je Dušan Čarkić, pomoćnik ministra zaštite životne sredine, u obraćanju okupljenim medijima. 


Ovaj projekat se sprovodi u saradnji sa Ministarstvom zaštite životne sredine Republike Srbije uz podršku Evropske unije i Kraljevine Švedske. Iz Švedske ambasade navode da je uspostavljena jaka i čvrsta veza sa Vladom Republike Srbije i Ministarstvom zaštite životne sredine - zajedno rade na poboljšanju uslova životne sredine u Srbiji.


Prva sekretarka Ambasade Švedske u Srbiji, Ida Reuterswärd rekla je da ovaj projekat jako dugo pripreman i da su godinama stvarani uslovi za njegovu implementaciju. Prvo se krenulo za pravljenjem zakonskog okvira da bi odvajanje otpada moglo da se implementira, napravljeno je nekoliko pilot projekata u nekoliko opština u Srbiji da bi se videlo kako to izgleda, i evo sad konačno svedočimo kako se to dešava u Šidu.

„Danas ćemo moći da vidimo i kamion koji će početi sa radom ovde u Šidu, i naravno kante. Ali najvažniji posao obavljaće se u domaćinstvima u gradu, gde treba da se započne sa odvajanjem otpada. To je vrlo konkretna stvar koju svako od nas može da radi da unapredi životnu sredinu. To umanjuje količinu otpada koja ostaje na deponiji, a taj reciklirani otpad možemo koristiti da proizvedemo nove stvari umesto da ga samo bacamo,“ dodala je gospođa Reuterswärd.


Last updated: 25. Januar 2023. 12:50