Projekat pokreće program obuke za epidemiologe i mikrobiologe

Tvining projekat koji finansira EU „Jačanje kapaciteta zdravstvenog sektora za nadzor nad zaraznim bolestima u Srbiji“ započinje program obuke namenjen prvenstveno epidemiolozima i mikrobiolozima iz regiona Balkana. Predavači dolaze iz Finskog instituta za zdravlje i socijalnu zaštitu (THL), koji sprovodi ovaj Tvining projekta sa strane EU. Program obuke će se sastojati od najmanje 5 modula, koji će se sprovoditi u periodu od maja 2024. do marta 2025. godine. Sadržaj modula proizilazi iz procene potreba za obukom, koja je sprovedena u periodu oktobar-novembar 2023. godine.

Prva dva modula – „Napredni principi primenjene epidemiologije zaraznih bolesti za epidemiologe“ i „Osnovi primenjene epidemiologije za mikrobiologe“ – sprovodiće se od 21. do 23. maja 2024. godine u prostorijama Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“. Neke od edukativnih sesija biće zajedničke za epidemiologe i mikrobiologe.

Trodnevna obuka ima za cilj da osposobi učesnike ključnim veštinama u istraživanju epidemije, uključujući razumevanje koraka koji su uključeni, statističku analizu i integraciju epidemioloških i mikrobioloških dokaza. Poseban akcenat je stavljen na značaj međusektorske saradnje, efikasne komunikacije i naprednih laboratorijskih tehnika kao što je sekvenciranje čitavog genoma za mikrobiologe.

Obuka se sprovodi na engleskom jeziku. Oni koji žele da pohađaju module obuke moraju podneti onlajn prijavu pre 10. maja. Imajte na umu da je broj mesta u obe grupe ograničen. Prijave će se uzimati u obzir po redosledu prijavljivanja, a rezultati će biti saopšteni podnosiocima prijava putem elektronske pošte. 


Last updated: 13. Jun 2024. 11:41