Transfer tehnologije – preduslov napretka

Okrugli sto „Naučni i tehnološki razvoj i transfer tehnologije“ organizovan je 19. septembra 2022. godine, i okupio je preko 40 predstavnika nacionalnih institucija, Delegacije EU u Srbiji, istraživače, predstavnike instituta, fakulteta i startap kompanija. Cilj okruglog stola bio je definiše pravce za unapređenje politika u oblasti transfera tehnologija. 

Nauka, razvoj i primena novih tehnologija igraju važnu ulogu u odgovoru na različite izazove -  pandemija KOVID-19 jedan je od primera koji pokazuje koliki značaj transfer tehnologije i primena naučnog istraživanja imaju u odbrani ljudskih života.

„Mi smo u Strategiji naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije predvideli da se u svakoj naučno-istraživačkoj instituciji nalazi makar jedna osoba ili organizaciona jedinica gde istraživači mogu da se informišu o načinu patentiranja, komercijalizaciji istraživanja, dostupnim fondovima. Važno je da shvatimo da proces transfera tehnologije ima mnogo aspekata i da moramo da zaokružimo ceo sistem, ukoliko želimo da imamo konkretne rezultate“, rekao je Saša Lazović, pomoćnik ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, i dodao

U Evropskoj uniji je 46% istraživača zaposleno u privredi (naspram 2% u Srbiji), a broj patenata u EU na milion stanovnika iznosi 230 (naspram 50 u Srbiji).

„Nauka, istraživanje i inovacije  su u samom centru interesovanja Evropske komisije. Za ove oblasti fondovi su značajno uvećani, jer svi shvatamo da su inovacije i naučni razvoj u srcu našeg ekonomskog napretka. Bez nauke i inovacija razvoj u Evropi bi zaostajao, i zato moramo stalno i dosledno da ulažemo u ove oblasti. Na bilateralnoj osnovi, EU pruža značajnu podršku Srbiji u sferi inovacija, razvoja nauke i naučnih istraživanja. Dugi niz godina sarađujemo sa Fondom za inovacionu delatnost, a započeli smo saradnju sa Fondom za nauku. U poslednjih nekoliko godina, EU podrška Srbiji iznosila je skoro 100 miliona evra. Do sada je podržano preko 250 inovativnih projekata“, rekao je Martin Klauke, šef sektora II operacija u Delegaciji Evropske unije u Republici Srbiji.

Budući da projekat ima za cilj da ojača istraživanje i inovacije kroz institucionalnu podršku inovativnim kompanijama, jedna od projektnih aktivnosti bila je i priprema analize koja se bavi transferom tehnologija u Srbiji.

„Transfer tehnologije treba da dobije značajnu ulogu ne samo u naučnom, već i ukupnom ekonomskom i privrednom razvoju naše zemlje. Analiza koja je pripremljena kroz projekat je pokazala da u Srbiji postoji potencijal i zainteresovanost sve šire naučne zajednice za uključivanje u proces tehnološkog transfera i razvoja inovacija. Međutim, potrebno je dalje raditi na izgradnji snažnijeg ekosistema koji treba da podrži ove aktivnosti. Neophodno je nastaviti sa edukacijom istraživača na polju zaštite intelektualne svojine, razvoja inovacija, ali i preduzetništva“, rekla je Jelena Begović, direktorka Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo. 

Last updated: 3. Februar 2023. 12:51