Upravljanje prioritetima i vremenom

Radionica „Upravljanje prioritetima i vremenom“, namenjena ovlašćenim licima za prijem informacija kojima se vrši uzbunjivanje, održana je 18. februara 2020. u okviru projektnih aktivnosti.

Dosadašnje radionice o primeni Zakona o zaštiti uzbunjivača, koje su se odvijale tokom prošle godine, ukazale su na značaj i potrebu za daljim unapređenjem i tzv. „mekih“ veština lica koja su ovlašćena za prijem (i dalje postupanje) informacija kojima se vrši uzbunjivanje. Jednu od njih svakako predstavlja i upravljanje prioritetima i vremenom, s obzirom da ovlašćena lica najčešće obavljaju velikih broj drugih dužnosti u svojim organizacijama.

Koncept „upravljanja vremenom“ sve više pronalazi svoje mesto i na spisku veština koje su potrebne zaposlenima u javnom sektoru, a ne samo privatnom. S obzirom da vreme predstavlja jedan od resursa koji se ne može kupiti, niti se može kontrolisati, jedino što možemo da učinimo je da (bolje) upravljamo sobom u vremenu.

Bolje upravljanje vremenom otvara mogućnost da državna uprava bolje organizuje svoj rad, postane delotvornija i kreativnija, a ponajviše da zadovolji potrebe građana na pravi način i u pravo vreme.S obzirom na to da Zakon o zaštiti uzbunjivača propisuje rokove za postupanje, kao i da je reč o bitnim informacijama, ovakva vrsta treninga može pomoći ovlašćenim licima da bolje upravljaju prioritetima i na taj način adekvatno postupaju.

Na radionici su učestvovali predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave carina, Agencije za borbu protiv korupcije, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Ministarstva omladine i sporta, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstva odbrane i organizacije „Pištaljka“.

Naredna obuka namenjena ovlašćenim licima baviće se upravljanjem stresom i asertivnom komunikacijom.

Last updated: 18. Jul 2024. 11:52