uzbunjivaci

Upravljanje prioritetima i vremenom

Upravljanje prioritetima i vremenom

Radionica „Upravljanje prioritetima i vremenom“, namenjena ovlašćenim licima za prijem informacija kojima se vrši uzbunjivanje, održana je 18. februara 2020. u okviru projektnih aktivnosti.Dosadašnje radionice o primeni Zakona o zaštiti uzbunjivača, koje su se odvijale tokom prošle godine, ukazale su na značaj i potrebu za…

Upravljanje stresom i komunikacija sve važniji za efektivno uzbunjivanje

Upravljanje stresom i komunikacija sve važniji za efektivno uzbunjivanje

Nakon obuke o upravljanju vremenom i prioritetima, u okviru projektnih aktivnosti održana je nova radionica „Upravljanje stresom i asertivna komunikacija“. Svetska istraživanja potvrđuju da su uzbunjivači u značajnom riziku od posledica stresa. Isto tako, zbog komunikacije istovremeno i sa uzbunjivačima, i sa drugim zaposlenima u…

Last updated: 18. Jul 2024. 11:52