Заједнички рад на јачању надзора над заразним болестима

Да би се успоставио стабилан и ефикасан систем надзора над заразним болестима, неопходно је имати систем прикупљања података на националном нивоу. Сви актери и надлежни органи укључени у епидемиолошки надзор морају јасно разумети које је податке потребно прикупљати, у ком формату и како се извештава. Постизање стандардизације и усклађености сетова података и процедура захтева консултативни процес који укључује епидемиологе, микробиологе, стручњаке за информационе технологије (ИТ) и клиничаре.Један од првих задатака твининг пројекта „Јачање капацитета здравственог сектора за надзор над заразним болестима у Србији“ који финансира ЕУ био је да окупи стручњаке из Републике Србије како би се ажурирао регулаторни оквир, смернице, методологија, процедуре, стандарди квалитета, сетови података и дефиниције случајева у епидемиолошком надзору.

Министар здравља Републике Србије, проф. др Даница Грујичић, 29. августа 2023. године потписала је решење о образовању две посебне радне групе за рад на пројекту: Радна група за здравствену политику (формалан називПосебна радна група за спровођење здравствене политике којом се одређује концепт оквира националног система за одговор и надзор над заразним болестима) и Радна група за епидемиолошки надзор (формалан назив Посебна радна група за израду и унапређење сетова података и процедура прикупљања података у епидемиолошком надзору и процедура за истраживање епидемија и извештавање о епидемијама у складу са захтевима ЕУ/. Предвиђено је да радне групе своје задатке обављају током периода имплементације пројекта, с тим да је циљ да наставе са радом и ван временских ограничења и оквира пројекта.  

Стручне групе имају задатак да израде смернице за унапређење система надзора над заразним болестима у Србији, анализирају усклађеност националног законодавства са правним оквиром ЕУ о надзору над заразним болестима, дају препоруке за ревизију закона и других прописа о надзору над заразним болестима и израде методолошку и техничку документацију за потребе надзора над заразним болестима.

Састав ове две радне групе је интердисциплинаран и укључује стручњаке из микробиологије, епидемиологије, ИТ, као и изклиничких дисциплина. Радне групе чине представници Министарства здравља Републике Србије, Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“, других института и завода за јавно здравље, националних референтних лабораторија за област микробиологије и клиника. Поред тога, активни чланови ових радних група су и стручњаци финског Института за здравље и социјалну заштиту. Председник Радне групе за здравствену политику је проф. др Верица Јовановић, в.д. директора Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“ док је председник Радне групе за епидемиолошки надзор др Владан Шапоњић, а заменик председника доцКонститутивни састанак стручних група одржан је 25. септембра 2023. године у Институту за јавно здравље Србије. Овај уводни састанак је имао за циљ упознавање учесника, представљање твининг пројекта, размену информација о улогама и задацима радних група, разматрање приоритета и главних изазова у надзору над заразним болестима у Србији и постизање договора о раду и наредним корацима.

Током састанака, Стручна група за здравствену политику бавила се темама као што су усклађивање прописа у области надзора над заразним болестима са релевантним прописима ЕУ, потреба за побољшањем приступа „једно здравље“одређивање приоритета, укључивање мера биолошке безбедности и биолошке сигурности и спровођење спољне контроле квалитета (EQA) у микробиолошким лабораторијама. На састанцима Стручне групе за епидемиолошки надзор теме су укључивале избор болести над којима се врши надзор, усаглашавање релевантних процедура са стандардима ЕУ, координацију и утврђивање временских рокова за унапређење система електронског надзора, имплементацију EQA система у лабораторијама за клиничку микробиологију, методе за стварање мреже националних референтних лабораторија и подршка дистрибуирању постојећих смерница.

Састанци стручних група одржаваће се најмање четири пута годишње, док ће чланови група са другим стручњацима из целе Србије континуирано радити на договореним активностима и између састанака.

Last updated: 13. Jun 2024. 11:41