Zašto je dobrobit životinja važna i za ljude i za životinje?

Budući da raste globalni trend podizanja svesti društva o dobrobiti životinja, raste i potražnja za proizvodima koji su napravljeni uz poštovanje humanog tretmana životinja. Prehrambena industrija treba da se prilagodi tome, kako se potražnja ne bi zadovoljavala samo uvozom sa tržišta koja su korak ispred, što se može loše odraziti na lokalne ekonomije. Poštovanje dobrobiti i humano postupanje veoma utiču na kvalitet života životinja koje se uzgajaju za ljudsku ishranu. 

To su samo neke od poruka sa nacionalne konferencije „Jačanje svesti javnosti na temu dobrobiti životinja“ koju su zajednički organizovali Uprava za veterinu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, projekat „Jačanje sistema zdravlja i dobrobiti životinja“ i Privredna komora Srbije – Udruženje za stočarstvo i preradu stočarskih proizvoda. 

„Dobrobit životinja je sastavni deo najnovije poljoprivredne strategije EU – „Od farme do trpeze“ koja ima za cilj da evropske prakse u poljoprivredi učini održivijim kroz integrisane prehrambene politike koje pokrivaju čitav lanac ponude“, rekao je Šef operacija 3 u Delegaciji Evropske unije, Sakelaris Hurdas. On je dodao da je prošle godine Srbija oborila rekord u izvozu hrane u EU. „Vrednost izvoza hrane iz Srbije u Evropsku uniju bila za za 700 miliona viša od vrednosti uvoza. Evropska unija bila je glavna destinacija za izvoz poljoprivrednih proizvoda iz Srbije (55%), čija je ukupna vrednost 2, 3 milijarde evra“, rekao je Hurdas.

Domaći i strani stručnjaci govorili su o dobrobiti životinja i njenoj evoluciji, ulozi Svetske organizacije za zdravlje životinja u promovisanju dobrobiti, o problemima dobrobiti u intenzivnim sistemima uzgoju živine i svinja. Bilo je reči i o dobrobiti životinja u klanicama, uticaju biosigurnosti na prevoz životinja, kao i o mogućnostima uspostavljanja dobrobiti u velikim i malim primarnim proizvodnjama. 

„Srbija se, kao zemlja koja je dobila status punopravnog kandidata za članstvo u EU, obavezala da svoje zakonodavstvo uskladi sa evropskim. Nadležni organi koji sprovode izmenu zakonodavstva verovatno se suočavaju sa prehrambenom industrijom koja ponekad ne vidi prednosti poboljšanja dobrobiti životinja i kojoj treba više vremena za prilagođavanje. To je ostavlja u zaostatku sa standardima Evropske unije, jer se javlja nemogućnost izvoza proizvoda iz Srbije u zemlje EU, dok, sa druge strane, prehrambena industrija EU ima slobodan pristup tržištu Srbije“, rekao je stručnjak za dobrobit životinja na projektu, Antonio Di Nardo.

Nacionalnoj konferenciji prisustvovali su predstavnici Uprave za veterinu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, članovi Svetske organizacije za zdravlje životinja (WOAH), kao i veterinari, predstavnici uzgajivača stoke i klanica, brojni domaći i strani stručnjaci.Last updated: 29. Septembar 2022. 01:26