Završna konferencija tvining projekta Evropske unije

U okviru tvining projekta koji Evropska unija finansira iz pretpristupnih fondova u vrednosti od 1.500.000,00 evra sa Ministarstvom finansija-Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava EU kao Telom za ugovaranje, Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine Republike Srbije je u partnerstvu sa Ministarstvom ekonomije Slovačke Republike, Kancelarijom za zaštitu konkurencije i potrošača Poljske (UOKIK), Nemačkom fondacijom za međunarodnu pravnu saradnju (IRZ) i Regionalnom razvojnom agencijom Senec-Pezinok iz Slovačke Republike sprovelo niz značajnih aktivnosti vezanih za pripremu i usklađivanje relevantnog zakonodavstva, unapređenje sistema za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova, pripremu okvira prekogranične saradnje, podizanje nivoa znanja u oblasti e-trgovine i uvođenje zaštite potrošača u nastavni plan i program i jačanje kapaciteta svih relevantnih institucija.

Intenzivan rad na aktivnostima tvining projekta „Dalje jačanje zaštite potrošača u Srbiji u novim tržišnim uslovima“ u okviru instrumenta IPA 2018, koji je počeo sa sprovođenjem u junu 2021. godine, se polako privodi kraju. Cilj ovog projekta bio je da pruži podršku Republici Srbiji u pogledu delotvornijeg i produktivnijeg vođenja pretpristupnih pregovora i ispunjenja zahteva za članstvo Republike Srbije u EU, a sve kako bi se obezbedilo potpuno sprovođenje usklađenog zakonodavstva u oblasti zaštite potrošača. 

Na konferenciji organizovanoj povodom završetka projekta, partneri na projektu su se obratili prisutnima pružajući detaljan uvid u aktivnosti sprovedene tokom prethodne dve godine, navodeći da je projekat sa uspehom ostvario predviđene rezultate. U sklopu pregovaračkog poglavlja 28 – zaštita potrošača i zaštita zdravlja, Republika Srbija ulaže velike napore u pogledu razvoja nacionalnog okvira zaštite potrošača u cilju potpune usklađenosti sa propisima EU, kao i u uspostavljanju funkcionalnog i održivog institucionalnog sistema zasnovanog na saradnji svih aktera, jasnim i doslednim pravnim propisima i efikasnom sprovođenju. 

Alati kao što su tvining instrument državama u pretpristupnom procesu pružaju priliku za dalji razvoj putem saradnje sa državama članicama i pristupom dobrim praksama širom EU. U sklopu ovog projekta, Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine Republike Srbije je u partnerstvu sa Ministarstvom ekonomije Slovačke Republike, Kancelarijom za zaštitu konkurencije i potrošača Poljske (UOKIK), Nemačkom fondacijom za međunarodnu pravnu saradnju (IRZ) i Regionalnom razvojnom agencijom Senec-Pezinok iz Slovačke Republike sprovelo niz značajnih aktivnosti, među kojima su izrada predloga izmena i dopuna Zakona o zaštiti potrošača i dodatnih podzakonskih akata. Održavanjem više od 20 obuka za relevantne aktere u oblasti zaštite potrošača obezbeđeno je osnaživanje stručnih kompetencija za više od 300 učesnika, uključujući predstavnike trgovaca, udruženja za zaštitu potrošača i tela za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova. Organizovani su i brojni događaji u cilju podizanja svesti javnosti, uključujući medijsku kampanju povodom Svetskog dana potrošača 2022. i 2023. godine, koje su propraćene multimedijalnim sadržajem (TV i radio spotovi), u cilju jačanja kapaciteta državni službenici učestvovali su na stručnim skupovima na međunarodnom nivou (studijske posete)  iz oblasti zaštite potrošača, takmičenja učenika osnovnih i srednjih škola u poznavanju prava potrošača, pripremljen je set obrazovnih materijala za učenike, organizovani info dani širom Srbije.

Kao krajnji rezultat projekta, zaštita potrošača u Republici Srbiji je dodatno unapređena kroz usklađivanje sa zakonodavstvom EU i podizanjem svesti potrošača, trgovaca i stručne javnosti o potrošačkim pravima.


Last updated: 28. Septembar 2023. 11:29