Radna mesta i ekonomski razvoj

O sektoru Vesti iz sektora

Kao jedan od prioriteta Evropske unije, sektor radnih mesta i ekonomski rast uključuje zajmove ili garancije sa većim kapacitetom za rizik; korišćenje budžeta EU za usmeravanje sredstava ka radnim mestima, rastu i konkurentnosti; pružanje podrške nacionalnim vladama u podsticanju rasta i ulaganja, u skladu s pravilima EU o Paktu o stabilnosti i rastu; te smanjivanje birokratije za mala i srednja preduzeća (MSP) i promovisanje preduzetništva koje može stvoriti radna mesta.

EU pomaže Srbiji da poveća radna mesta i ubrza ekonomski rast, i na taj način promoviše projekte koji povećavaju konkurentnost, ubrzavaju prilagođavanje strukturnim promenama, podstiču povoljno poslovno okruženje, povećavaju domaće i strane investicije i poboljšavaju celokupno poslovno okruženje u kome MSP posluju. Podstiču se kako preduzetništvo tako i inovacije. Takođe se sufinansiraju projekti usmereni na smanjenje svih ograničenja rasta poslovanja, uključujući bolju poslovnu sredinu, lakši pristup finansijama, promociju preduzetničke kulture i internacionalizaciju malih i srednjih preduzeća.  

Last updated: 28. Februar 2020. 13:00