Obuhvata sve sektore - horizontalna aktivnost projekta

O sektoru Vesti iz sektora

Obuhvata sve sektore - horizontalna aktivnost projekta

Glavni ciljevi

Ključne poruke

Potencijalni rizici vezani za sektor

Lista ključnih lokalnih partnera/organizacija

EU institucije/tela