Instrument za povezivanje Evrope

Instrument za povezivanje Evrope (Connecting Europe Facility - CEF) ključni je instrument finansiranja EU za promociju rasta, radnih mesta i konkurentnosti putem ciljanih ulaganja u infrastrukturu na evropskom nivou. Podržava razvoj visoko efikasnih, održivih i efikasno povezanih sveevropskih mreža u oblastima transporta, energije i digitalnih usluga.

CEF investicije nadomeštaju nedostajuće "karike" u evropskoj energetskoj, transportnoj i digitalnoj agendi. CEF koristi ljudima u svim državama članicama i državama kandidatima, jer olakšava putovanje, poboljšava energetsku sigurnost Evrope, istovremeno omogućavajući široku upotrebu obnovljivih izvora energije, i omogućava prekograničnu saradnju između javnih uprava, preduzeća i građana.

CEF je podeljen u tri sektora: energetika, telekomunikacije i saobraćaj. Jedan od ključnih prioriteta CEF-a je omogućavanje i jačanje sinergije između tri sektora.

Od januara 2014. godine, Izvršna agencija za inovacije i mreže INEA - vodeća je agencija EU za finansiranja u okviru CEF-a. INEA realizuje najveći deo programskog budžeta CEF-a, u ukupnom iznosu 28,7 milijardi evra od 30,4 milijarde evra (23,7 milijardi evra za transport, 4,7 milijardi evra za energetiku i 0,5 milijardi evra za telekomunikacije).

Šta podržava? Grantove za projekte od zajedničkog interesa u okviru politike transevropskih mreža u sektorima energetike, transporta i telekomunikacija za razvoj, izgradnju i nadogradnju infrastrukture. Pored grantova, CEF nudi finansijsku podršku projektima kroz inovativne finansijske instrumente kao što su garancije i projektne obveznice. Ovi instrumenti stvaraju značajne uticaje u korišćenju budžeta EU i deluju kao katalizator za privlačenje dodatnih finansiranja od strane privatnog sektora i drugih aktera iz javnog sektora.

Ko može da se prijavi? Istraživački centri, lokalne i regionalne vlasti, korporacije, administracije, razvojne nevladine organizacije, mala i srednja preduzeća, univerziteti.

Uslove finansiranja pogledajte ovde

Srbija se pridružila CEF-u 2017. godine rekonstrukcijom brodske prevodnice za navigaciju na Đerdapu.

O aktivnostima ovog instrumenta od 2014. pročitajte ovde 

Projekti Ministarstva građevinarstva saobraćaja i infrastrukture 2022. (Razvoj rečnih puteva)

Mogućnosti

Trentno nema otvorenih prilika
Last updated: 28. Septembar 2023. 11:29