Kalendar

1. Decembar 2021.

29. Novembar 2021.

event 1

Javna rasprava o Predlogu programa zaštite vazduha u Republici Srbiji za period od 2022. do 2030. godine sa Akcionim planom

Ministarstvo zaštite životne sredine  organizovaće Javnu raspravu o Predlogu programa u vidu prezentacije i konsultacija na stručnoj javnoj raspravi koja će se održati putem video konferencije 29. novembra 2021. godine sa…

29. Oktobar 2021.

event 1

Treća Konferencija - Javne konsultacije povodom izrade Nacrta programa zaštite vazduha u Republici Srbiji sa akcionim planom

Nacrt Programa zaštite vazduha u Republici Srbiji sa akcionim planom (kliknite na link)Treća Konferencija - Javne konsultacije povodom predstavljanja Nacrta Programa zaštite vazduha u Republici Srbiji sa akcionim planom, biće…

13. Septembar 2021.

event 1

Kurs “Sprovođenje mera eko-dizajna i energetskog označavanja prozvoda”

Projekat “Uspostavljanje i jačanje kapaciteta tela za ocenjivanje usaglašenosti proizvoda sa Direktivom o energetskom označavanju proizvoda 2010/30/EU i Ekodizajn direktivom 2009/125/EZ” organizuje petodnevni kurs “Sprovođenje mera eko-dizajna i energetskog označavanja…

10. Septembar 2021.

4. Jun 2021.

11. Maj 2021.

28. April 2021.

16. April 2021.

Last updated: 8. Decembar 2021. 14:27