Kalendar

29. Oktobar 2021.

13. Septembar 2021.

event 1

Kurs “Sprovođenje mera eko-dizajna i energetskog označavanja prozvoda”

Projekat “Uspostavljanje i jačanje kapaciteta tela za ocenjivanje usaglašenosti proizvoda sa Direktivom o energetskom označavanju proizvoda 2010/30/EU i Ekodizajn direktivom 2009/125/EZ” organizuje petodnevni kurs “Sprovođenje mera eko-dizajna i energetskog označavanja…

10. Septembar 2021.

4. Jun 2021.

11. Maj 2021.

28. April 2021.

16. April 2021.

17. Decembar 2020.

15. Decembar 2020.

Last updated: 26. Oktobar 2021. 16:34