Sportska organizacija

Ukoliko ste amater koji se bavi sportom, a želite da budete deo Evrope, Evropska unija osmislila je program podrške i za Vas. U okviru Erazmus+ programa u oblasti sporta, EU podstiče razvoj evropske dimenzije u sportu, posebno amaterskom. 

Nova generacija Erazmus+ programa (2021-2027) promoviše mobilnost sportskog osoblja u svrhu saradnje, učenja, inkluzije, podizanja kvaliteta, kreativnosti i inovacija na nivou sportskih organizacija i sportskih politika. 

U sportskoj komponenti Erazmus+ programa naglasak je na međunarodnim projektima koji se bave inkluzijom najšire populacije u sport i fizičke aktivnosti, promocijom zdravih životnih stilova među svim generacijama. 

Takođe, cilj je podizanje nivoa učešća u fizičkim aktivnostima koje služe za održavanje i poboljšanje zdravlja. Ovaj sportski deo prorgrama za cilj ima i da promoviše integritet i vrednosti u sportu, pomogne obrazovanje, podigne svest o volontiranju i omogući trenerima, menadžerima i ostalima iz neprofitnih sportskih organizacija da svoje iskustvo razmene sa evropskim partnerima. 

Jedan od ciljeva je i borba protiv negativnih pojava u sportu, kao što su nasilje, rasizam, netolerancija i diskriminacija. 

Svake godine do marta meseca, zainteresovani mogu podneti predloge projekata iz oblasti sporta. Ovogodišnji budžet iznosio je 51.9 miliona evra, a odnosi se na četiri oblasti: partnerstvo za saradnju u oblasti sporta, mala partnerstva u oblasti sporta, izgradnja kapaciteta u oblasti sportaneprofitni evropski sportski događaji. 

Od sledeće, 2023. godine, biće otvoreni i konkursi koji se odnose na mobilnost u sportu. 

Podnosioci projekata mogu da budu javne i privatne organizacije i institucije iz oblasti sporta. One mogu da učestvuju u pomenutim projektima i kao partneri.

Najnovije mogućnosti

Još prilika
Last updated: 22. Septembar 2023. 14:49