EU za inkluziju Roma

Vesti iz projekta

Podrška SKGO radu mobilnih timova za inkluziju Roma

3. Mart 2020.

Podrška SKGO radu mobilnih timova za inkluziju Roma


U cilju upravljanja merama za socijalno uključivanje Roma i Romkinja predviđenih nacionalnim i lokalnim strateškim dokumentima i ostvarivanja koordiniranog pristupa i integrisanog pružanja usluga,…

Last updated: 4. Avgust 2020. 16:04