EU za poslovno okruženje

Projekat predstavlja podršku Vladi Republike Srbije u tri oblasti:

  • U procesu poboljšanja i osavremenjivanja postojećeg zakonodavnog okvira u oblastima: izdavanja građevinskih dozvola, radnog zakonodavstva i inspekcijskog nadzora.sa 
  • U primenjivanju već postojećih procedura na transparentan i efikasan način
  • U usvajanje zakonskih regulativa i javnih politika kojima bi se osiguralo podsticanje i stimulisanje ekonomskog razvoja Srbije.
Neophodno je obezbediti stimulativne, jasne, predvidive i konkurentne uslove poslovanja preduzećima u Srbiji.

Očemu se radi?

Aktivnosti IBE Projekta fokusirane su na stvaranje povoljnije poreske klime za preduzeća u Srbiji. Pružamo podršku daljem unapređenju procesa izdavanja građevinskih dozvola. Projekat je takođe zadužen da podrži sprovođenje novog regulatornog okvira za inspekcijski nadzor i podršku reformama zakonske regulative u prioritetnim sektorima.
IBE Projekat izvršava procenu postojećih prava u oblasti zapošljavanja i njima srodnih zakonskih rešenja. Zajedno sa našim partnerima podržavamo reformu koja ima za cilj da olakša učešće malih i srednjih preduzeća u procesima javnih nabavki.

Efikasne administrativne procedure

Efikasna javna administracija je temelj svake uspešne ekonomije.
IBE Projekat prikuplja i na jednom mestu objavljuje spisak svih administrativnih procedura koje postoje u Srbiji i to u okviru Jedistvenog javnog registra administrativnih procedura. Ovo će biti prvi put da Srbija dobija ovakav registar.
U okviru ovih aktivnosti uradićemo nacrt Zakona o jedinstvenom javnom registru.

Veće učešće poslovne zajednice u procesu donošenja zakona i javnih politika

IBE Projekat stvara uslove za veće učešće poslovne zajednice u procesu donošenja zakona i javnih politika. Kako bi podržali Vladu Republike Srbije u stvaranju što povoljnije poslovne klime program radi i na unapređenju Akcionog plana za poboljšanje poslovnog okruženja, ključnog dokumenta za ovu oblast. Uspostavlja mehanizam za nadgledanje uticaja usvojene zakonske regulative i javnih politika na poslovno okruženje u Srbiji.

Ko će imati koristi od našeg projekta?

Naš projekat procenjuje da će 16 vladinih ministarstava i 108 javnih institucija, organizacija, preduzeća i agencija biti uključeno u izradu Operativnog plana za uspostavljanje UPR-a i imati koristi od njegovog uvođenja. Preduzeća, posebno mala i srednja preduzeća i građani - ključni korisnici, imaće velike koristi od projekta. Projekat će im: omogućiti da brže, efikasnije i sa manje troškova okončaju administrativne postupke.

Last updated: 28. Septembar 2023. 11:29